Fakulta ekonomicko-správní pořádala své první mezinárodní dny

24. 06. 2014

Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice pořádala ve dnech 14. až 16. dubna poprvé své fakultní mezinárodní dny - International Days.

Na několik dní zavítali do Pardubic akademičtí pracovníci a kolegové z univerzit z Německa, Maďarska, Litvy a Turecka. V průběhu International Days měli možnost diskutovat o prohloubení mezinárodní spolupráce a rozvoji mezifakultních výměn a mobilit.

Hlavním cílem setkání desítky akademiků na Fakultě ekonomicko-správní byla výměna zkušeností, hledání nových možností k prohloubení mezinárodní spolupráce, rozvoj především akademických mobilit v rámci evropských programů Erasmus+ a Ceepus a rozšíření možností vytvořit partnerství pro mezinárodní vědecké i pedagogické projekty. Setkání, díky prezentovaným příspěvkům zahraničních akademiků, umožnilo studentům seznámit se i se způsobem výuky v zahraničí.

Poutavé přednášky v angličtině

Akademici představili své domácí univerzity a poukázali na možnosti další spolupráce s akademickými pracovníky naší fakulty,“ popsala program prvního mezinárodního setkání tohoto typu na fakultě Ing. Michaela Stříteská, Ph.D., proděkanka pro vnější vztahy a rozvoj Fakulty ekonomicko-správní.

Zahraniční kolegové připravili také řadu poutavých přednášek v anglickém jazyce pro naše studenty,“ zdůraznila proděkanka Stříteská. „Na programu byly například přednášky na téma Risk Management by Business Mediation týkající se řízení rizik, Latest State Crisis in Turkey and its Impact on Economy o poslední státní krizi v Turecku a jejím vlivu na hospodářství země nebo přednáška o rozvoji studentského podnikání v Litvě Students Entrepreneurship Development in Lithuania.“

Pro mezinárodní hosty byl připraven během jejich pobytu ve městě i doprovodný program, během kterého měli možnost seznámit se nejen s historií Pardubic.

Martina Floriánová
Oddělení pro vnější vztahy a rozvoj FES


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět