Studenti z Finska navštívili Dopravní fakultu Jana Pernera

24. 06. 2014

Ve dnech 21. – 25. dubna navštívilo osm studentů ze spřátelené JAMK University of Applied Sciences ve Finsku Dopravní fakultu Jana Pernera (DFJP). Pro účastníky vzdělávacího a výukového pobytu byla připravena řada aktivit, které zorganizovala přepravní laboratoř pod vedením doc. Ing. Petra Průši, Ph.D.

V doprovodu Ing. Jana Chocholáče a Ing. Martina Trpišovského se studenti účastnili exkurze do společnosti Iveco Czech Republic, a.s. ve Vysokém Mýtě, která vyrábí převážně městské a meziměstské autobusy. Po velmi zajímavé exkurzi následoval program z oblasti kultury – prohlídka zámku v Litomyšli.

Workshop na fakultě

Hlavním bodem návštěvy, jako již tradičně, byl workshop z oblasti automobilového průmyslu zaměřený na identifikaci úzkých míst ve výrobě a logistice. Workshopu se na DFJP zúčastnili finští studenti, zahraniční studenti programu Erasmus a samozřejmě čeští studenti Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice. 

Představení DFJP se ujala Bc. Michaela Říhová, studentka 1. ročníku navazujícího studia oboru Dopravní management, marketing a logistika, následovala prezentace studentů z JAMK. Poté již studenti ve svých skupinách řešili dané logistické úlohy. Společnou řečí všech týmů byla angličtina a kromě toho je spojovala jejich studovaná oblast – logistika a nadšení z práce v mezinárodním prostředí. Zahraniční návštěva si prohlédla také kampus a jednotlivé katedry DFJP.

Další zajímavé exkurze

Poslední den strávila skupina v hlavním závodu firmy ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi, kde zavítala do muzea a absolvovala prohlídku lisovny a finální montáže. Jak už bylo zmíněno v úvodu, tato exkurze a s ní spojený workshop pro studenty logistiky z DFJP a JAMK se pod vedením doc. Průši konal již popáté, a fakulta věří, že se může těšit na další úspěšné ročníky této aktivity.

Ing. Petra Křížová
Oddělení projektů DFJP


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět