Inovace výuky fyzikální chemie pokračují

9. 07. 2014

Projekt IMFYCH (CZ.1.07/2.2.00/28.0269), jehož podstatou je inovovat a modernizovat výuku zajišťovanou akademickými pracovníky katedry fyzikální chemie, pokročil do další fáze řešení.

Byly nakoupeny nové přístroje zejména do laboratoří pro bakalářské studium, na kterých si studenti zkouší nové postupy při měření a vyhodnocování fyzikálně-chemických veličin. Inovovanou výukou ve všech stupních studia a přednášek pořádaných na katedře prošlo již bezmála 2 500 studentů, nejvíce však z bakalářských programů.

Přednášky

V rámci projektu proběhlo několik přednášek českých i zahraničních odborníků, na kterých si studenti, zejména doktorského studia, a akademičtí pracovníci rozšířili své znalosti v oboru. Jedná se například o přednášky: NMR vysokého rozlišení v pevné fázi, Mgr. Jiří Dědeček, CSc.; Od konvenčních k moderním biopalivům pro dopravu, Ing. Petr Jevič, CSc., H.C.; IRCELYON and the Clean and Renewable energy group, Dr. Simona Bennici.  Byl také uskutečněn jeden cyklus přednášek v rámci aplikované chemické kinetiky a farmakokinetiky.

Exkurze

Někteří studenti navštívili formou exkurzí jiné organizace: Ústav fyziky plazmatu Akademie věd ČR, kde si prohlédli unikátní zařízení pro jadernou fúzi – tokamak, Institut environmentálních technologií Vysoké školy báňské v Ostravě, kde se seznámili s likvidací a využití odpadů a čištěním plynných produktů termického spalování, a tepelnou elektrárnu Chvaletice včetně chemické úpravny vody. Další plánovaná exkurze, jež se uskutečnila na konci června, byla do Unipetrolu a Severočeských dolů a.s.

Stáže

V rámci projektu vyjíždí někteří akademičtí pracovníci na jazykové kurzy angličtiny a zahraniční stáže (Åbo Akademi University, Finsko, University of Ulm, Německo, Institute of Materials Science of Seville, Španělsko), kde získají nové poznatky, které pak v rámci svých předmětů předají studentům.

Ing. Martin Hájek, Ph.D.
Katedra fyzikální chemie FChT


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět