Jak pečovat o staré knihy

12. 06. 2014

Fakulta restaurování Univerzity Pardubice připravila na předposlední březnovou sobotu praktický workshop, díky kterému získali zájemci z řad studentů i veřejnosti jedinečnou možnost dozvědět se více o restaurování knih, grafických listů, map i plánů.

Praktický seminář „Jak pečovat o staré knihy a grafiky“ se uskutečnil v sobotu 22. března v Litomyšli v prostorách Piaristické koleje, konkrétně v ateliéru restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů. Do tajů péče o knihy přítomné zasvětil lektor Mgr. et BcA. Radomír Slovik, proděkan Fakulty restaurování pro vědu a tvůrčí činnost.

Teoretické poznatky si vyzkoušeli účastníci v praxi

Celodenní seminář byl zahájen prohlídkou prostor nově rekonstruované Piaristické koleje v Litomyšli, která je v současnosti sídlem čtyř ateliérů Fakulty restaurování. „Po teoretickém úvodu týkajícího se problematiky restaurování papíru a knižní vazby následovala praktická část,“ nastínila program Mgr. Eva Novotná, organizátorka kurzu, a dodala: „Nejprve byly účastníkům názorně předvedeny druhy historických vazeb a knih v různé fázi restaurování, zazněla také pravidla správného uchovávání knih, grafik a dalších děl na papíře a účastníci byli poučeni, jak postupovat při znečištění, či drobném poškození.“ Kurzu se zúčastnilo jedenáct posluchačů, mezi nimi byly například pracovnice Regionálního muzea v Litomyšli.

Posluchači byli v průběhu seznámeni v teoretické rovině se všemi základními technikami z oboru restaurování papíru a knižní vazby. „Vlastnoručně si poté mohli vyzkoušet spravování drobných trhlin a doplňování ztrát papíru pomocí japonského papíru a doplňování ztrát papírové podložky pomocí papírové suspenze - tzv. dolévání papíru,“ zdůrazňuje hlavní přínosy kurzu Novotná.

Dvě základní techniky doplňování ztrát papíru

Technika dolévání papíru patří k základním a nejčastěji aplikovaným metodám v případech doplňování ztrát v papírové podložce. Používá se papírová suspenze připravená z vláken bavlny a lnu. Před jejím použitím dochází k probarvení vláken na požadovaný odstín - dle barevnosti originální podložky. Proces dolévání probíhá na speciálním odsávacím stole.

Ztráty v papíru jsou postupně - v několika po sobě následujících vrstvách - doplňovány papírovou suspenzí. Po každé vrstvě dochází k odvodnění a zplstění vláken, vzniká tak rovnocenný papír. Technika spravování pomocí japonského papíru nachází uplatnění u papírových podložek poškozených mechanicky: roztržením, natržením, oslabením papíru ohybem, oděrem apod.

O lektorovi

Mgr. et BcA. Radomír Slovik je absolventem Institutu restaurování a konzervačních technik v Litomyšli, o. p. s., a kulturních dějin na Filosofické fakultě Univerzity Pardubice. Jeho specializací je konzervování a restaurování papírových dokumentů, usní, pergamenů a pečetí a knižních vazeb. V roce 2006 se stal vedoucím Ateliéru konzervování a restaurování papíru, knižní vazby a dokumentů a v nedávné době byl zvolen proděkanem fakulty pro vědu a tvůrčí činnost Fakulty restaurování Univerzity Pardubice.Slovik má bohaté zahraniční zkušenosti, ať už ze zahraničních stáží či ze spolupráce se specialisty v oblasti památkové péče z Irácké republiky. V rámci své profese se podílel mimo jiné na restaurování deseti map ze sbírek Historického ústavu Akademie věd, vyhotovení faksimile řezané vazby z kartouzy v Dolanech pro Vlastivědné muzeum v Olomouci nebo na restaurování padesáti kreseb akademického malíře Jiřího Sozanského.

Mgr. Jana Hlavatá
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět