Jak publikují naši vědci

5. 09. 2014

Vydavatelství Royal Society of Chemistry (RSC) otevřelo v roce 2012 program Gold for Gold umožňující zveřejnit články přijaté k publikování otevřeně, tedy v režimu open access pod licencí Creative Commons.

Otevřenost je vyjádřena logem  Open Access. Program Gold for Gold je otevřen autorům z institucí, které předplácejí celou kolekci časopisů z produkce vydavatelství, a otevření jednotlivých článků je realizováno pomocí přiděleného počtu voucherů. Podnět k otevření článku může dát kterýkoliv z autorů a využít tak voucher své instituce.

Proč využít tuto možnost?

Otevřené publikování je stále rychleji se prosazující trend ve vědecké komunikaci. Otevřeně přístupné publikace umožní přímý přístup k plnému textu i pro vědce, jejichž instituce nemají možnost hradit finančně náročná předplatná, zvýší možnost využití publikovaných informací, což se může následně projevit vyšší citovaností článků.

Závazek k otevřenému přístupu k vědeckým publikacím, které jsou výstupem výzkumných programů financovaných z veřejných prostředků, je stále častěji podmínkou pro přidělení podpory. V projektech programu Evropské unie Horizont 2020 je povinností.

Autoři z Univerzity Pardubice publikovali v roce 2013 v různých časopisech RSC osm článků a čtyři z nich jsou již otevřené.

Fast and robust infiltration of functional material inside titania nanotube layers: case study of a chalcogenide glass sensitizer

Jan M. Macak, Tomas Kohoutek, Lidong Wang and Radim Beranek  

Nanoscale, 2013,5, 9541-9545

N,N′-Dibutylbarbituric acid as an acceptor moiety in push–pull chromophores

Milan Klikar, Filip Bureš, Oldřich Pytela, Tomáš Mikysek, Zdeňka Padělková, Alberto Barsella, Kokou Dorkenoo and Sylvain Achelle  

New J. Chem., 2013,37, 4230-4240

Down-scaling of resistive switching to nanoscale using porous anodic alumina membranes

Jakub Kolar, Jan M. Macak, Kazuya Terabe and Tomas Wagner  

J. Mater. Chem. C, 2014,2, 349-355

One-pot synthesis of iron doped mesoporous silica catalyst for propane ammoxidation

Eva Baďurová, Kateřina Raabová and Roman Bulánek  

Dalton Trans., 2014,43, 3897-3905

V letošním roce bylo ke konci srpna publikováno již jedenáct článků a otevřeně přístupných k témuž datu je šest.

Voltammetric behaviour and quantitative determination of pesticide iminoctadine

Sylwia Smarzewska, Radovan Metelka, Dariusz Guziejewski, Monika Skowron, Slawomira Skrzypek, Mariola Brycht and Witold Ciesielski  

Anal. Methods, 2014,6, 1884-1889

Measuring the Brønsted acid strength of zeolites – does it correlate with the O–H frequency shift probed by a weak base?

Carlos O. Arean, Montserrat R. Delgado, Petr Nachtigall, Ho Viet Thang, Miroslav Rubeš, Roman Bulánek and Pavla Chlubná-Eliášová  

Phys. Chem. Chem. Phys., 2014,16, 10129-10141

Organization and intramolecular charge-transfer enhancement in tripodal tris[(pyridine-4-yl)phenyl]amine push–pull molecules by intercalation into layered materials bearing acidic functionalities

Klára Melánová, Daniel Cvejn, Filip Bureš, Vítězslav Zima, Jan Svoboda, Ludvík Beneš, Tomáš Mikysek, Oldřich Pytela and Petr Knotek  

Dalton Trans., 2014,43, 10462-10470

Dicyanobenzene and dicyanopyrazine derived X-shaped charge-transfer chromophores: comparative and structure–property relationship study

L. Dokládalová, F. Bureš, W. Kuznik, I. V. Kityk, A. Wojciechowski, T. Mikysek, N. Almonasy, M. Ramaiyan, Z. Padělková, J. Kulhánek and M. Ludwig  

Org. Biomol. Chem., 2014,12, 5517-5527

Fast determination of the surface density of titanium in ultrathin layers using LIBS spectrometry

Tomáš Kratochvíl, Tomáš Černohorský, Petr Knotek, Lukáš Kalina, Jakub Návesník, Miloslav Pouzar and Magdalena Zvolská  

J. Anal. At. Spectrom., 2014, Advance Article

Dicyanopyrazine-derived push–pull chromophores for highly efficient photoredox catalysis

Yu Zhao, Chenhao Zhang, Kek Foo Chin, Oldřich Pytela, Guo Wei, Hongjun Liu, Filip Bureš and Zhiyong Jiang  

RSC Adv., 2014,4, 30062-30067

Počet voucherů na instituci a rok je omezený, pro Univerzitu Pardubice jich pro rok 2014 zbývá ještě sedm.

Mgr. Iva Prochásková
vedoucí Univerzitní knihovny UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět