S Fakultou elektrotechniky a informatiky za technickým poznáním

18. 11. 2014

Začátkem listopadu zahájila Fakulta elektrotechniky a informatiky další pravidelná volnočasová setkávání pro zvídavou mládež. Zlepšení dovedností v oblasti multimediálních technologií ale není jedinou možností, kterou fakulta nabízí. Kromě toho se mohou zájemci seznámit třeba s robotikou, mechatronikou nebo programováním. A to ve speciálních zájmových kroužcích.

Žáci a studenti základních i středních škol mají na výběr dokonce z pěti technických zájmových kroužků, které pro ně fakulta organizuje. Některé z nich se konají přímo v budově fakulty na náměstí Čs. legií, jiné na vybrané základní či střední škole. Společné mají jediné – zaujmout děti a mládež, nadchnout je pro tento obor a rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti. Kromě toho akademici prostřednictvím těchto nejrůznějších zážitkových dílen popularizují vědu a výzkum pěstovaný na fakultě v současné době, a to nejen v Pardubicích, ale i v sousedním Hradci Králové.

Fakulta podporuje zájem mládeže systematicky

Kroužky probíhají pravidelně každý týden. Účastníky provázejí světem robotiky, programování, mechatroniky nebo mikropočítačů. Kromě toho nabízejí i nejrůznější praktické úlohy a ukázky nebo soutěžní hry. Pod vedením odborníků se zájemci naučí, jak si sestavit vlastního robota, proniknou do tajů konstrukce základních elektrických obvodů, digitální techniky, programování robotických modelů nebo používání multimediálních technologií a nejrůznějších softwarů.

„Kroužek multimediálních technologií je vhodný především pro studenty středních škol, ale také pro veřejnost obecně. Zájemci budou mít možnost samostatně pracovat s programovým vybavením naší fakulty, jako jsou Adobe Audition, Autodesk Maya a dalšími nástroji z oblasti počítačové grafiky a multimédií. Do kroužku se mohou přihlásit i úplní začátečníci. Seznámí se tu s digitálními úpravami zvuku a tvorbou ve světě 3D počítačové grafiky, vizualizací a animací,“ říká o kroužku multimediálních technologií jeho hlavní organizátor Ing. Zbyněk Kopecký z katedry informačních technologií.

Robotika především pro školáky

Vědu o robotech, jejich designu, výrobě a různých aplikacích přibližují dva speciální kroužky robotiky. V jednom se potkávají každý čtvrtek žáci Základní školy Polabiny I v Pardubicích. „V kroužku žáky krok za krokem provedeme světem elektřiny a elektroniky, naučíme je sestavit elektrické obvody, vysvětlíme, co jsou relé nebo diody a k čemu se používají nebo jak fungují třeba tranzistory,“ představuje náplň kroužku jeden z jeho organizátorů Mgr. Jan Horálek. „Narazíme přitom i na problematiku ekologie a obnovitelných zdrojů energie. Vybrané hodiny totiž zaměříme na výrobu, uchování a využití energie z přírodních zdrojů tak, aby žáci porozuměli nejrůznějším formám energie budoucnosti,“ dodává Jan Horálek.

Druhý kroužek robotiky vede Ing. Petr Doležel, Ph.D., z katedry řízení procesů. Každou středu se setkává se studenty pardubické školy DELTA – Střední škola informatiky a ekonomie, aby společně sestavovali nejrůznější roboty a současně je zkoušeli naprogramovat. Studenti si v kroužku vyzkouší samostatnou práci se stavebnicemi LEGO MINDSTORMS Education NXT, které obsahují nejrůznější stavební díly, programovatelnou řídicí jednotku, senzory a pohony. Díky tomu mohou sestavit robota nejrůznějších tvarů a funkcí, jehož chování mohou naprogramovat v několika prostředích.

S programováním nejdál dojdeš

Přímo v prostorách fakulty se každou středu odpoledne kromě vysokoškoláků „toulají“ i skupinky žáků. Setkávají se zde na kroužku mechatroniky a programování, kterým je provází Ing. Michael Bažant, Ph.D., spolu s Ing. Karlem Šimerdou. „Kroužek jsme zaměřili na konstrukci nejrůznějších strojů, zařízení a robotů a jejich programování za využití vhodného programovacího jazyka nebo prostředí. Pokročilejší modely programujeme s využitím vizuálního programování nebo s využitím vhodného vyššího programovacího jazyka, např. Java,“ uvádí jeden z lektorů Ing. Michael Bažant, Ph.D.

Programování provází také kroužek s názvem Mikropočítač jako mozek inteligentního systému určený pro studenty Střední průmyslové školy, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Hradec Králové. Kroužek tvoří soubor přednášek, praktických demonstrací a diskusí. Ing. Libor Havlíček, Ph.D., učí studenty zábavnou formou návrhu a programování elektronických obvodů s mikropočítačem. Studenti se v průběhu kroužku seznámí s postupem návrhu konstrukce robotického vozítka, které si následně sami vyrobí a naprogramují jeho chování pro plnění jednoduchých úkolů. Robotická vozítka jsou pak např. schopná automatického pohybu ve vymezeném prostoru, pohybu po stanovené dráze nebo jsou malými bojovníky – „Sumo roboty“.

Technické zájmové kroužky organizuje Fakulta elektrotechniky a informatiky v rámci projektu BRAVO II. Navazuje tak v tomto školním roce na úspěšný uplynulý rok, kdy pro zájemce organizovala obdobné volnočasové aktivity. Kromě toho se snaží reagovat na aktuální situaci a podněcovat zájem o technické disciplíny již u žáků na základních školách, ale také u středoškoláků, kteří se postupně rozmýšlejí, jak naloží se svou budoucností.

Mgr. Zuzana Paulusová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět