Studenti se naučili ovládat svou paměť

18. 06. 2014

V rámci univerzity třetího věku organizované Dopravní fakultou Jana Pernera byl pořádán kurz trénování paměti určený nejen pro studenty Univerzity Pardubice. Přednášela certifikovaná trenérka Jitka Hladká, která se rozvoji a tréninku paměti dlouhodobě věnuje.

Kurz trénování paměti se skládal ze čtyř dílčích přednášek, které se uskutečnily během měsíce dubna na Dopravní fakultě Jana Pernera (DFJP). Kurz zahrnoval teoretický výklad i praktická cvičení, která zefektivňují využití paměti v každodenním životě. Účastníci kurzu se zaměřili na trénink koncentrace pozornosti, účinné využívání krátkodobé a dlouhodobé paměti a získali od lektorky osvědčená doporučení, jak zlepšit paměť na tváře a jak udržovat mozek bystrý a ve formě.

Možnost přihlásit se do kurzu měli všichni zájemci bez omezení věku nebo vzdělání. „Kurz byl pořádán pro všechny zájemce bez rozdílu věku, hlavní cílovou skupinou byli senioři,“ zdůraznila Zlatuše Sojková, organizátorka kurzu.

Kdo je Jitka Hladká?

Doktorka Hladká je certifikovanou trenérkou paměti. Své kurzy pořádá pravidelně a pokaždé se shledává s velkým zájmem nejen u seniorů, kterým nabyté vědomosti pomáhají prolamovat stereotyp o neodvratné regresi paměti. Také mladší ročníky se o její kurzy zajímají, protože jsou ideální možností, jak si vyzkoušet osvědčené postupy uplatnitelné třeba při zkouškách. Kromě praktických rad, jak udržovat mozek ve formě pomocí různých cvičení, nebo jak si třeba spolehlivě zapamatovat položky nákupu, se věnuje i správné výživě, která ke zlepšení paměti přispívá.

Jan Bílek
student Fakulty filozofické UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět