Seminář o kyberkriminalitě rozdmýchal poutavou diskusi

31. 10. 2014

V pátek 17. října proběhl v rámci pravidelného pořádání vědeckých a odborných akcí Ústavu regionálních a bezpečnostních věd Fakulty ekonomicko-správní odborný seminář na téma „Analýza efektu spolupráce států v boji proti kyberkriminalitě“.

Úvodní přednes z úst Ing. Ondřeje Svobody, Ph.D., seznámil přítomné s nejvýznamnějšími postuláty a trendy, kterými lze značně dynamickou problematiku do jisté míry charakterizovat. V následující části semináře řečník auditoriu představil vybrané části a dílčí závěry svého dosavadního výzkumu v oblasti kyberkriminality a s ní souvisejících rizik, jakož i negativních dopadů na bezpečnost a udržitelný rozvoj regionů.

Téma zaujalo všechny zúčastněné

Přednesené informace vyvolaly v řadách účastníků četné odezvy, jež následně vyústily ve velice poutavou a pestrou diskusi. Skutečnost, že se jedná o vysoce závažnou problematiku, která je sice všeobecně obvykle vnímána jako vysoce aktuální, ale současně, i z důvodů jejího neutuchajícího radikálního vývoje, není dosud v dostatečné míře zakořeněna do konvenčních společenských systémů a hodnot, evokovala zájem přítomných věnovat oblasti kyberkriminality zvýšenou pozornost. A to jak z hlediska jejího uvažování v rámci vlastních výzkumných aktivit, tak z hlediska rozvoje výuky ústavem zajišťovaných předmětů s bezpečnostní tematikou.

Ing. Pavel Zdražil
Ústav regionálních a bezpečnostních věd FES


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět