Na chvíli vysokoškolákem. Se vším všudy

1. 09. 2014

Vysokoškoláci užívali zaslouženého volna, ale v univerzitním kampusu se to během prázdnin i tak hemžilo studenty. Pro žáky základních a středních škol totiž univerzita připravila na léto celou řadu volnočasových zábavných a zajímavých aktivit. Kromě sportovního vyžití na nových sportovištích, čekaly na zájemce ryze odborné programy v podobě pěti specializovaných letních škol.

Univerzita tak letos úspěšně navázala na loňský rok, kdy o prázdninách přivítala žáky základních a středních škol ve třech letních školách. Letos mohli zájemci vybírat dokonce z pěti letních programů, během nichž život vysokoškoláka na zkoušku zažilo na sedmdesát studentů. Svůj prázdninový program pro děti také poprvé otestovala Katedra tělovýchovy a sportu v podobě dětských příměstských sportovních táborů.

Středoškoláci jsou v létě na dopravní fakultě jako doma

Nejdelší tradici v organizování odborného letního programu má dopravní fakulta. Již potřetí pracovníci katedry technologie a řízení železniční dopravy uspořádali pro středoškoláky letní školu technologie a řízení železniční dopravy.

„Studenti strávili většinu času v našem dopravním sále, kde si vyzkoušeli obsluhu zabezpečovacích a sdělovacích zařízení typických pro železniční síť Správy železniční dopravní cesty. Měli možnost samostatně řídit provoz kolejiště podle připraveného jízdního řádu nebo simulovat přepravní proudy v dopravním minilabu při práci s programem OmniTRANS. Navštívili také seřaďovací stanici v Nymburce a naši přednášející je seznámili s řadou odborných témat, např. s problematikou nákladní železniční dopravy a moderních technologií využívaných v nákladní železniční dopravě,“ uvedl k pětidennímu nabitému programu hlavní organizátor letní školy Ing. Ondřej Štěpán, který měl spolu s kolegy na starosti dvanáct zapálených středoškoláků.

Univerzitní letní škola letos opět bodovala

Téměř čtyřicet žáků základních škol se letos sešlo v univerzitním vědeckém day campu. Během jednoho týdne žáci postupně navštívili všechny fakulty, vyzkoušeli si práci v laboratořích, navštívili posluchárny, řešili nejrůznější úlohy a hry a ze čtvrtka na pátek dokonce přespali na kolejích. „Na jeden týden jsme z žáků udělali mladé vědce a současně vysokoškoláky, aby si vyzkoušeli život na univerzitě se vším všudy. Dokonce jsme pro ně připravili speciální prázdninové indexy, do nichž sbírali razítka za svá bádání,“ uvedla k průběhu univerzitní letní školy její organizátorka Ing. arch. Iva Svobodová.

V úterý všichni vyrazili na celodenní výlet do Litomyšle, kde navštívili Fakultu restaurování a tamní zámek. Odborný program v průběhu týdne doplnily nejrůznější sportovní aktivity nebo odpolední soutěž s GPS. Kromě toho se také žáci vžili do role politiků, když si ve skupinách zkoušeli sestavit volební program, který současně prezentovali a následně dokonce v improvizovaných volbách volili vítěznou stranu.

Svou premiéru si odbyly letní školy na Fakultě restaurování v Litomyšli

Úplným nováčkem v organizování letních škol byla letos Fakulta restaurování. Na srpen připravila dokonce tři specializované kurzy z oboru restaurování, v nichž se zájemci seznámili nejen s technikami a technologiemi péče o kulturní dědictví, ale i s odborným výzkumem pěstovaným na fakultě.

„Hned na začátku srpna jsme pořádali souběžně kurz malby a kresby a letní sochařský kurz. Studenti u nás strávili dva týdny, během nichž si procvičili malířské schopnosti a trojrozměrné chápání předmětů, seznámili se např. se základními pojmy barev, možnostmi jejich použití a vyzkoušeli si modelování z hlíny a sádry,“ uvedla k prvním odborným kurzům organizační koordinátorka akce Bc. Pavla Nováková a dodala: „Třetím kurzem byl týdenní letní kurz chemie pro restaurování, který se zaměřoval na využití chemie v oblasti péče o kulturní dědictví a účastníky seznámil s jednotlivými materiály památkových objektů, jako jsou kámen, nástěnná malba, omítka, papír a jejich barevné povrchové úpravy.“ Všechny kurzy byly zaměřené prakticky a zahrnovaly např. i práci v laboratoři a odzkoušení vybraných technik.

Odborný program doplnil dětský příměstský sportovní tábor

Letos poprvé se k nabídce volnočasových prázdninových aktivit připojila také Katedra tělovýchovy a sportu. Během dvou červencových týdnů uspořádala pro děti ze základních škol ryze sportovní dětský příměstský tábor.

„Na programu bylo mnoho aktivit. Badminton, ringo, fresbee, jízda na in-line bruslích, sporty na vodě, raketové sporty nebo míčové hry – to vše a mnohem více si děti mohly vyzkoušet na vlastní kůži každý den od 8 do 16 hodin. Čekali na ně zkušení lektoři naší katedry, kteří s nimi trávili čas nejen na nových univerzitních sportovištích, ale vydali se např. také do loděnice,“ popisovala průběh prvního letního příměstského tábora jedna z organizátorek Mgr. Lucie Francová z Univerzity Pardubice.

Brána vědění se o prázdninách otevřela dokořán

Ten, kdo o prázdninách nechtěl zahálet, měl jedinečnou příležitost strávit na univerzitě jeden týden, poznat univerzitní prostředí a naučit se něco nového. Díky nadšení všech účastníků a zapojených akademiků a vysokoškolských studentů se podařilo připravit nezapomenutelný prázdninový program, na který budou všichni vzpomínat.

Sérii letních škol připravila univerzita v rámci projektu Brána vědě/ní otevřená II. (CZ.1.07/2.3.00/45.0013). Dětský příměstský sportovní tábor organizovala Katedra tělovýchovy a sportu.

 

 

Mgr. Zuzana Paulusová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět