Mezinárodní seminář se věnoval projektům a představení evropských programů

19. 06. 2014

Ve dnech 13. a 14. května organizovalo Oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy (ORMV) Univerzity Pardubice již třetí ročník Mezinárodního semináře 2014 –„2014 – 2020: Nová výzva pro řešitele evropských projektů“, na kterém byly prezentovány aktuální informace týkající se projektů spolufinancovaných z prostředků Evropské komise ve spojitosti s novým programovým obdobím 2014 – 2020.

Dvoudenní seminář, realizovaný v rámci projektu s názvem „Grant Office – cesta k úspěšným projektům (GROFF)“, byl určen zejména pro odborné a akademické pracovníky vysokých škol, kteří uvažují o zapojení do přípravy a realizace evropských projektů. Celkem se ho zúčastnilo téměř 80 osob z 18 různých institucí v rámci ČR i ze zahraničí.  

„Letošní mezinárodní seminář byl věnovaný představení evropských programů Horizon 2020, Marie Curie Actions (MSCA) a Erasmus+ a také českého Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání,“ uvedla Ing. Monika Vejchodová, vedoucí ORMV UPa a koordinátorka projektu GROFF.

Řešitelé předávali své zkušenosti

K tématu nového programovacího období přednášeli zástupci českých a zahraničních institucí, např. přímo z Evropské komise, Technologického centra AV ČR, Domu zahraniční spolupráce/Národní agentury pro evropské vzdělávací programy, z české styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace v Bruselu (CZELO) a z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Prostor dostali také řešitelé a partneři úspěšných evropských projektů. „Důležitou součástí semináře bylo mj. sdílení zkušeností s přípravou a realizací evropských projektů prostřednictvím představení úspěšných projektů z předchozího programovacího období“, vysvětlila Ing. Vejchodová.   

Odborný seminář se konal v Pardubicích v sále Jana Kašpara (prostory Krajského úřadu Pardubického kraje) a jeho jednacím jazykem byla angličtina. Na oba dny semináře byly připraveny zvané přednášky, na druhý den také sekce prezentující úspěšné projekty formou posterů a bannerů. Součástí semináře byl též diskusní večer v prostorách zámku Pardubice.

Záštitu převzal hejtman Pardubického kraje

Účast na semináři byla zájemcům hrazena z prostředků jednoho z více než 30 úspěšných projektů Univerzity Pardubice řešených v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a spolufinancovaných Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Odbornou záštitu nad akcí převzal hejtman Pardubického kraje,JUDr. Martin Netolický, Ph.D. a rektor Univerzity Pardubice, prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.

Ing. Zdenka Černá
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa
ve spolupráci s Ing. Lindou Ondráčkovou, Ph.D., Oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět