Fakulta restaurování se úspěšně prezentovala na veletrhu Památky 2014

8. 12. 2014

V předposledním říjnovém týdnu představila Fakulta restaurování své vzdělávací a odborné aktivity na největším domácím oborovém veletrhu zaměřeném na péči o kulturní dědictví – veletrhu Památky 2014.

Tato akce se díky iniciativě společnosti INCHEBA na pražském výstavišti koná od roku 2012. Fakulta restaurování zde prezentuje své aktivity od samotného počátku a každým rokem se realizační tým snaží přinést odborné i laické veřejnosti aktuální informace a materiály o nových vědeckovýzkumných a vzdělávacích aktivitách a projektech.

Tentokrát byl hledáček zájmu zaměřen na probíhající inovace studia ve všech hlavních oborech vyučovaných na Fakultě restaurování, k nimž dochází už od dubna 2013 díky projektu DOCEO PRO CULTURA – Inovace vzdělávacích procesů Fakulty restaurování (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0268), financovanému z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Demonstrace průzkumů děl

Hlubší pohled do odborných a vzdělávacích aktivit, které na půdě Fakulty restaurování probíhají, nabídli návštěvníkům veletrhu akademičtí pracovníci katedry chemické technologie. Pozornost kolemjdoucích upoutaly praktické demonstrace průzkumů uměleckých děl, především ukázky sondážního průzkumu olejomaleb kombinovaného s infračervenou reflektografií. Tímto postupem lze zjistit nejen vrstvení malby
a výskyt druhotných doplňků – tmelů a retuší, ale například i existenci podkresby, popřípadě autorských úprav obrazu.

Přímo před jejich očima se odhalovala netušená tajemství ukrytá pod povrchem obrazů. Na související prezentaci se mohli zájemci dozvědět mnoho o tom, jak je nejmodernější přístrojová technika a dovednost práce s ní zaváděna do praktické výuky. Velkou zásluhu mají na tom právě rozvojové projekty OPVK, realizované v posledních letech na Fakultě restaurování.

Ukázky praktických dovedností

Další zajímavé informace přinesla prezentace Ateliéru restaurování uměleckých děl na papíru a Ateliéru restaurování papíru, knižní vazby a dokumentů. Vedle akademických pracovníků připravených zodpovědět otázky týkající se charakteru studia zde nemohly chybět ani ukázky praktických dovedností studentů Fakulty restaurování. I v práci obou ateliérů (a samozřejmě nejen jich) je vidět, jak studentské zahraniční stáže výrazně přispívají k inovaci studia k rozšíření záběru zkušeností studentů i o mezinárodní rozměr.

Prezentace dalšího projektu

O aktuálně probíhajících vědeckovýzkumných aktivitách v péči o umělecká díla na papíře se mohli zájemci mnohé dozvědět díky paralelně probíhající prezentaci druhého současně řešeného projektu, na něž získala Fakulta restaurování prostředky z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Díky projektu Věda pro papírové artefakty (reg. č. CZ.1.07/2.3.00/20.0236)  vznikl rozsáhlý tým odborníků, zabývajících se rozšířením poznatků v oblasti mechanismů degradace barevné vrstvy na papírové podložce.

Na rozsáhlém výzkumu se podílejí také studenti Fakulty restaurování a Fakulty chemicko- technologické v rámci svých závěrečných prací. Výsledky získané během několikaletého výzkumu jsou postupně zapojovány do výuky na Fakultě restaurování.

Mgr. Petra Hečková, Ph.D.
Katedra humanitních věd FR
Ing. Dana Krejčová
OP FR/ESF


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět