Studenti se dozvěděli, jak začít podnikat

19. 06. 2014

Centrum transferu technologií a znalostí Univerzity Pardubice ve spolupráci se studentským klubem STEP UP pořádalo přednáškový cyklus o podnikání. První lekce s názvem Jak začít podnikání na/při vysoké škole se uskutečnila 9. dubna v prostorách Fakulty elektrotechniky a informatiky na náměstí Československých legií.

Přednáška z cyklu šesti plánovaných přednášek zaměřila pozornost na strategické nástroje podnikání, tedy vize a cíle podnikání či motivace podnikat. Studenti nahlédli do problematiky tohoto oboru lidské činnosti a získali informace o tom, co si musí ujasnit před tím, než se pustí do podnikání. To totiž může od základů změnit jejich profesní směřování nejen po ukončení studia, ale již v jeho průběhu. O tomto tématu přednášel Ing. Tomáš Havrda.

 „Naším záměrem bylo poskytnout studentům pohled na podnikání nejen z akademického hlediska, ale i z hlediska lidí z praxe. Určili jsme si za cíl vytvořit pro studenty na univerzitě podnikavé prostředí.“ upřesnila Mgr. Miriam Lukešová, manažerka pro uplatnění produktu na trhu Centra transferu technologií a znalostí.

Klub STEP UP podporuje nápady

Spolupořadatelem Jak začít podnikání na/při vysoké škole byl studentský klub STEP UP, který usiluje o to, aby se studenti rozvíjeli i za hranicemi znalostí podávaných ve škole. Klub se zabývá tvorbou vlastních projektů, podporuje nápady a inovace studentů a poskytuje jim prostředky či konzultace, aby mohli své plány uskutečnit. Příkladem práce tohoto klubu je například Systém „Anna“, který pomáhá léčit tupozrakost u dětí. STEP UP je otevřen všem studentům, kteří se chtějí rozvíjet a pracovat v kolektivu či jako jednotlivci.

O lektorovi Ing. Tomáši Havrdovi

Přednášející Ing. Tomáš Havrda je majitelem konzultační společnosti Kukleny, s. r. o. V současné době působí jako business architekt & sparing partner. Pomáhá klientům rozvíjet jejich firmy a podnikání.  Jako business kouč rozvíjí obchodní dovednosti. Má dlouholeté zkušenosti s přednášením na řadě vysokých škol.

Centrum transferu technologií a znalostí

Centrum transferu technologií a znalostí funguje od dubna roku 2012. Centrum se snaží o propojení akademické a aplikační sféry a navázání spolupráce komerčních společností s univerzitou. Organizuje například soutěž rektora Univerzity Pardubice o nejlepší podnikatelský záměr studentů UPa nazvaný Byznys Trefa. Projekt je realizován v rámci operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

Marcela Benešová
studentka Fakulty filozofické UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět