Stárnoucí populace má fatální důsledky pro fungování penzijního systému

18. 06. 2014

Volný cyklus veřejných přednášek o matematice, fyzice a příbuzných oborech pořádaných pardubickou pobočkou Jednoty českých matematiků a fyziků přinesl opět zajímavé téma. Demografickou exkurzí do historie i budoucnosti českého národa nás provázel Pavel Brebera z Fakulty ekonomicko-správní.

V odpoledních hodinách se ve čtvrtek 27. února v posluchárně A3 Auly Arnošta z Pardubic uskutečnila přednáška „O stárnutí české populace“. Přednášející Mgr. David Brebera z Ústavu matematiky a kvantitativních metod Fakulty ekonomicko-správní ve své přednášce provedl posluchače historií českého národa z pohledu statistik, pravděpodobností a úmrtnostních tabulek od počátku 20. století s výhledem k roku 2100.

Smyslem přednášky bylo přiblížit zájemcům co nejpoutavěji informace o počtu obyvatel, stromech života, naději na dožití, mírách porodnosti a trendu jediného dítěte v rodině. Brebera se zároveň pokusil odpovědět na otázku, kolik bude mít Česká republika obyvatel za sto let: „Jednoduchá otázka, složitá odpověď. Pokud zůstanou zachovány současné trendy, tedy zejména velmi nízká porodnost, kdy v současnosti se rodí v průměru 1,5 dítěte na matku, přičemž k zachování populace je třeba hodnota lehce vyšší než 2, tak za sto let můžeme očekávat, že nás bude zhruba 6 milionů,“ popisuje ne příliš pozitivní demografický vývoj a varuje: „Díky malému počtu nově narozených dětí tak populace také celkově stárne a výrazně narůstá podíl osob starších 65 let a podíl osob mladších 15 let klesá. To s vysokou pravděpodobností bude mít naprosto fatální důsledky pro fungování penzijního systému.“

Přednášku pořádala pardubická pobočka Jednoty českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě Dopravní fakulty Jana Pernera a Ústavem matematiky a kvantitativních metod Fakulty ekonomicko-správní.

Přednáška byla pořádána v rámci projektu nesoucího název Brána vědě/ní otevřená – BRAVO, CZ.1.07/2.3.00/35.0024. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Kdo je Mgr. David Brebera

Mgr. David Brebera absolvoval Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor finanční a pojistná matematika (1999). V letech 1999 až 2006 pracoval jako vrchní pojistný matematik v Pojišťovně České spořitelny, a.s., kde mimo jiné vykonával dohled nad technickými rezervami společnosti, analyzoval databáze pojistných kmenů a podílel se na vývoji a testovaní nových produktů. V letech 2007 až 2009 působil jako soukromý lektor vzdělávající zaměstnance bank a pojišťoven v oblasti analýzy dat. Od roku 2009 je zaměstnán jako asistent Ústavu matematiky a kvantitativních metod Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, kde přednáší problematiku životního pojištění a vede cvičení z matematiky a statistiky.

Tomáš Pospíchal
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět