Psychologové mluvili o stresu v zaměstnání

19. 06. 2014

V Café Apatyka na Pernštýnském náměstí v Pardubicích se ve středu 23. dubna uskutečnilo III. společné setkání zástupců institucí, ve kterých probíhají odborné praxe studentů oboru Resocializační pedagogika. Letošní téma setkání bylo zaměřeno na zvládání psychické zátěže v zaměstnání.

Společné setkání zástupců institucí se konalo letos již potřetí. Katedra věd o výchově Fakulty filozofické  již o rok dříve, v roce 2011, uspořádala nultý ročník,  kterého se účastnili odborníci  z nejrůznějších organizací a institucí Pardubického kraje, jejichž činnost souvisí se studijním oborem resocializační pedagogika. Instituce se zaměřují na práci s menšinami, seniory, lidmi s postižením nebo závislostmi, dále se věnují cizincům a uprchlíkům nebo tématice sociálně-právní ochrany, ústavní péče či vězeňství.

„Jsme velice rádi, že můžeme taková setkání uspořádat a vždy jsou pro nás velkým přínosem. Nejen, že se mohou rozvíjet vztahy mezi praktickou a akademickou sférou, získáváme také zpětnou vazbu od institucí, která se týká konkrétního vedení a organizace praxe studentů a jejího hodnocení, popřípadě měnících se požadavků institucí praxe vzhledem k univerzitě, studentům apod.,“ uvedla lektorka semináře Mgr. Adriana Sychrová, Ph.D., z Katedry věd o výchově Fakulty filozofické.

Téma: Jak zvládat stres v zaměstnání

Program setkání měl dvě části. První část byla věnována diskusi na téma praxe studentů. Druhá část se zaměřila na vybrané téma, které je zajímavé a přínosné právě pro odborníky z praxe. Letošní téma bylo zaměřeno na zvládání psychické zátěže v zaměstnání. Seminář pro zástupce institucí pod vedením psycholožky se dotknul stresu obecně, probraly se možnosti zvládání psychické zátěže, představen byl pohled pozitivní psychologie. Součástí byly také praktické ukázky relaxačních technik.

 „Jsme potěšeni, pokud je setkání kladně hodnoceno a sami vidíme, že vztahy navázané na setkáních jsou dlouhodobější a dále se rozvíjejí. Se studenty můžeme některá zařízení navštívit i v rámci exkurzí, specialisté z praxe jsou zváni do výuky mezi studenty,“ dodala Mgr. Sychrová.

Setkání se uskutečnilo v rámci projektu Brána vědě/ní otevřená - BRAVO.

Ing. Zdenka Černá
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět