Vzdělávání na univerzitě je určeno nejen studentům

22. 09. 2014

V akademickém roce 2014/2015 nabízejí dvě fakulty univerzity jako každoročně cykly přednášek pro veřejnost – Dopravní fakulta Jana Pernera pod názvem Univerzita třetího věku a Fakulta filozofická jako Univerzitu volného času.

Univerzita volného času

Fakulta filozofická (FF) nabízí cyklus přednášek pro veřejnost známý jako Univerzita volného času (UVČ). Posluchačem UVČ se může stát každý, kdo zaplatí před první přednáškou vstupní poplatek, který ho opravňuje k návštěvě celého přednáškového cyklu složeného z dvaceti přednášek, které se konají jednou měsíčně vždy ve čtvrtek.

Svět raného novověku

Záměrem organizátorů UVČ je představit dějiny lidské civilizace v celé jejich šíři a současně prezentovat humanitní vědní obory vyučované na Fakultě filozofické. V průběhu série ročních přednáškových cyklů, tematicky a chronologicky jasně vymezených, budou posluchači seznámeni s vývojem lidské civilizace od starověku až po současnost, letos na ně čeká svět raného novověku.

Univerzita třetího věku

Výuka Univerzity třetího věku (U3V) na Dopravní fakultě Jana Pernera (DFJP) je rozdělena na dva bloky – technický a humanitní. V zimním semestru probíhá výuka od října do prosince a v letním semestru od března do května, přednášky se konají každé úterý a pátek v budově dopravní fakulty a zúčastnit se může každý zájemce, který překročil věk 50 let. Stačí podat včas přihlášku a zaplatit poplatek, vždy na jeden semestr. Přednášejí  jsou z řad vyučujících na fakultách Univerzity Pardubice a odborníků z praxe. Součástí přednášek jsou i exkurze. V minulých semestrech navštívili posluchači U3V např. LET Kunovice, dostihové závodiště Pardubice, dispečink MHD Praha, Telekomunikační věž Pardubice a řadu dalších zajímavých míst po celé republice.

Technický blok

Přednášky jsou zaměřeny na oblast silniční, železniční, vodní a letecké dopravy, dopravních staveb, dopravního managementu, logistiky, ekonomiky, energetiky, elektotechniky, ekologie a další zajímavá témata.

Humanitní blok

Posluchači přihlášení do humanitního bloku si vyslechnou přednášky z oblasti zdravotnictví, historie, filosofie, cestovatelství nebo psychologie.

Další zajímavé kurzy

DFJP ve spolupráci s U3V pořádá také kurzy určené pro širokou veřejnost bez omezení věkem, např. Kurz první pomoci, kurz 'Angličtina pro falešné začátečníky', Praktický kurz Lékárna v přírodě I a Lékárna v přírodě II. a Kurz cvičení. Všechny kurzy začínají v říjnu.

Podrobný rozpis jednotlivých přednášek a termínů konání je k dispozici na webových stránkách FF a DFJP  UPa.

Ing. Zdenka Černá
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět