Fakulta filozofická se připojila k projektu „Šprechtíme. Den s němčinou“

9. 11. 2015

Celostátní kampaň Šprechtíme na podporu německého jazyka zavítala s programem Den s němčinou 21. října také do Pardubic. Speciální prezentační den v němčině měl nejen žákům, ale i jejich pedagogům připomenout, že němčina je stejně užitečná jako jiné světové jazyky.

Se seminářem pro učitele němčiny a budoucí pedagogy němčiny, který měl za hlavní téma praktické využití digitálních technologií při výuce němčiny, a s přednáškou vedoucího Jazykového centra na Technické univerzitě v Darmstadtu k tématu mnohojazyčnosti oslovil program Dne s němčinou i náročné akademické publikum.

Dělat osvětu němčině je důležité

Při turné Den s němčinou se klade také důraz na provázání regionálních a celostátních expertů v česko-německém prostředí. Proto byl i zástupce Univerzity Pardubice na obědě s řediteli škol za účasti předních představitelů Rakouského velvyslanectví, Goethe-Institutu a Česko-německého fondu budoucnosti, který se v rámci Dne s němčinou konal.

V letošním roce se Den s němčinou uskutečnil i v dalších univerzitních městech – ve Zlíně a v Olomouci.

Kampaň „Šprechtíme“ vznikla z iniciativy Německého a Rakouského velvyslanectví v Praze v roce 2011. Cílem kampaně je ukázat výhody němčiny jako cizího jazyka v globalizovaném světě a motivovat žáky k výběru němčiny. Jak říká rakouský velvyslanec v České republice, Dr. Ferdinand Trauttmannsdorf na stránkách Šprechtíme: „Nezřídka jsou proto znalosti němčiny rozhodujícím kritériem při přijetí do zaměstnání. To potvrzuje především množství rakouských malých a středních podniků, které mohou jen obtížně nabízet firemní jazykové vzdělávací kursy a kde člověk častokrát s angličtinou nevystačí.“

PhDr. Bianca Beníšková, Ph.D.
Fakulta filozofická UPa
Marta Kichgessner Homolková
Goethe-Institutu Prag


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět