Dopravní fakulta nabádala k bezpečnosti na železnicích

18. 05. 2015

Jak se chovat na železničních přejezdech a na co si dát na železnici pozor? S tím poradila Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice, která ve čtvrtek 7. května otevřela zájemcům z řad veřejnosti svůj dopravní sál. Návštěvníci obdivovali model železnice, zkusili si řídit železniční provoz a seznámili se s pravidly bezpečnosti na železnici.

Jako účastníci silniční, ale i železniční dopravy musíme ctít a dodržovat určitá pravidla a dbát zvýšené opatrnosti při pohybu na komunikacích. Řadu užitečných a praktických informací nebo vysvětlení, zda je pro účastníky provozu železnice ne/bezpečná, si proto zájemci mohli odnést z dopravně bezpečnostní akce Ne/Bezpečná železnice. Tu připravili v rámci projektu BRAVO II zástupci Katedry technologie a řízení dopravy Dopravní fakulty Jana Pernera ve spolupráci s Drážní inspekcí České republiky.

Bezpečnost nade vše aneb dodržujme pravidla

Drážní inspekce, která se zabývá vyšetřováním mimořádných událostí v drážní dopravě, zaznamenává v posledních letech velmi vysoký počet smrtelných nehod na železničních přejezdech a vysoký počet střetů s osobami. „Téma dopravních nehod obecně, nejen na železnici, je stále aktuální, proto jsme chtěli připomenout určitá rizika, která vyplývají z nezodpovědného chování na železnici,“ popisuje úkol dopravně bezpečnostní akce Ne/Bezpečná železnice jeden z jejích organizátorů Ing. Ondřej Štěpán z Dopravní fakulty Jana Pernera a pokračuje ve výčtu některých nebezpečí hrozících na železnici: „Nehezky může dopadnout člověk, který se rozhodne ignorovat výstrahu na železničním přejezdu. Nevyplácí se ani krátit si cestu chůzí po trati nebo přes koleje a rovněž není vhodné naskakovat do jedoucích vlaků. Většina lidí si ani neuvědomuje, že se svým chováním v řadě případů dopouští přestupku proti zákonu. Důležité je také říci, že strojvedoucí nemůže ovlivnit směr jízdy vlaku a vyhnout se osobám pohybujícím se v kolejišti. Vlaky navíc mají brzdou dráhu ve stovkách metrů, a proto nelze zastavit před překážkou, kterou strojvedoucí zpozoruje např. 100 metrů před vlakem.“ Takovýchto pravidel existuje celá řada. Drážní inspekce proto připravila před začátkem letních prázdnin preventivní kampaň zaměřenou na rizika hrozící na železnici lidem, kteří porušují zákon a ohrožují tak svůj život nebo zdraví.

Nový přírůstek v dopravním sále

Kromě lekce z bezpečnosti si zájemci mohli také vyzkoušet řízení dopravy na modelovém kolejišti. To umožňuje simulovat reálný provoz na železničních tratích v Česku a současně demonstruje, jak se obsluhují zabezpečovací a sdělovací zařízení. „Model tvoří dva uzavřené okruhy se čtyřmi dopravnami s kolejovým rozvětvením a jednou bez kolejového rozvětvení a samostatná úzkorozchodná dráha,“ popisuje zmenšený model železnice v dopravním sále Štěpán. „Na kolejišti teď máme jeden nový přírůstek, a sice univerzitní vlak, jehož jednotlivé kontejnery symbolizují sedm fakult Univerzity Pardubice. V provozu ho máme od druhé poloviny dubna,“ doplňuje. Zájemci mohli jednotlivé vlaky uvést do pohybu a vyzkoušet si pod dohledem studentů instruktorů řídit provoz kolejiště podle připraveného jízdního řádu a kromě toho mohli obdivovat všechny detaily i propracovanost tohoto zmenšeného modelu.

Mgr. Zuzana Paulusová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět