Studenti diskutovali o české moderně s docentem Erikem Gilkem

15. 12. 2015

Na Univerzitu Pardubice zavítal ve čtvrtek 3. prosince docent Erik Gilk. Přijel především za studenty i členy katedry literární kultury a slavistiky. Zaujal je přednáškou na téma Umělecké tendence předválečné moderny.

Přednáška se úzce vázala na publikaci Almanach na rok 1914, kterou docent Gilk ve spolupráci se studenty Univerzity Palackého připravil k opětovnému vydání v edici Skrytá moderna (nakladatelství Akropolis), jež prezentuje pozapomenutá díla české moderny. Kniha vyšla nejen ve stejném formátu jako původní Almanach na rok 1914, ale dokonce i ve stejném nákladu.

V přednášce byla samotná publikace představena v dobovém literárněhistorickém kontextu, díky čemuž se posluchači dozvěděli, co všechno Almanach formovalo, čím byli jeho tvůrci vzájemně spjati a jaké bylo pokračování jejich umělecké činnosti po vydání Almanachu. Po přednášce dostali posluchači možnost klást otázky, na jejichž základě se rozvinula debata nejen o české moderně, ale i o postavení a podobách současné české poezie.

Doc. Mgr. Erik Gilk, Ph.D., působí na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a věnuje se hlavně české literatuře první poloviny dvacátého století, současné české literatuře a literární kritice. Je autorem mnoha odborných publikací a studií, jmenujme například knihy Vítěz i poražený. Prozaik Ladislav Fuks. nebo Prozaická zastavení. První dekáda recenzentova.

Bc. Tereza Exnerová
studentka Fakulty filozofické UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět