Geografické informační systémy měly svůj den

5. 02. 2015

Tradičně jako každý rok se i v roce 2014 Fakulta ekonomicko-správní připojila k celosvětové akci s názvem DEN GIS. Tentokrát připadl tento osvětově-informační den zaměřený na geografické informační systémy na středu 19. listopadu.

Akce slouží k představení a propagaci geografických informačních systémů (GIS). Tyto systémy hrají důležitou roli nejen ve státní správě, managementu krizových situací, ochraně přírody apod., ale také ve vzdělávacím procesu, kdy slouží jako zdroj důležitých geografických informací a nástroj pro jejich zpracování a tvorbu map.

GIS DAY podporuje Fakulta ekonomicko-správní každoročně. Akce byla organizována ústavem systémového inženýrství a informatiky. Den GIS byl podpořen také projektem Brána vědě/ní otevřená II. CZ.1.07/2.3.00/45.0013.

Jak GIS ovlivňují náš každodenní život

Prezentace geoinformačních technologií probíhala v šedesátiminutových blocích. První část prezentace vysvětlovala základní pojmy a funkce GIS a ukázala nejrůznější aplikace v řadě odvětví lidské činnosti. Dále bylo předneseno využití dat pořízených metodami dálkového průzkumu Země a technologie GPS.

Dalším blokem byla prezentace práce oddělení krizového řízení Pardubického kraje. Představeny byly reálné i simulované akce, které byly doloženy bohatou fotodokumentací. V závěru prezentace oddělení krizového řízení následovala praktická ukázka zjištění, zda hledaný adresní bod leží nebo neleží v záplavovém území. Účastníci si z dnů GIS odnesli informační a reklamní materiály firmy Esri a Univerzity Pardubice.

Účastníky přednášek byli hlavně studenti středních škol (z Gymnázia Pardubice Mozartova, Střední školy informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem a Obchodní akademie a Jazykové školy Pardubice), proto byl závěr přednášky věnován i možnostem studia na fakultě.

Mgr. Pavel Sedlák, Ph.D.
Ústav systémového inženýrství a informatiky FES
Ing. Oldřich Mašín
kancelář hejtmana, oddělení krizového řízení
Pardubického kraje


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět