Fakulta ekonomicko-správní připomněla důležitost geoinformačních systémů

7. 12. 2015

Letos připadl osvětově-informační den zaměřený na geografické informační systémy na středu 18. listopadu. Jako již tradičně se k němu stejnojmennou akcí GIS DAY připojila Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, která připravila speciální program. Zúčastnili se ho především středoškoláci.

Akce představuje a propaguje geografické informační systémy (GIS), které hrají důležitou roli nejen ve státní správě, managementu krizových situací, ochraně přírody apod., ale také ve vzdělávacím procesu, kdy slouží jako zdroj důležitých geografických informací a nástroj pro jejich zpracování a tvorbu map.

GIS DAY podporuje Fakulta ekonomicko-správní každoročně. Den zorganizoval Ústav systémového inženýrství a informatiky.

Zájemci zjistili, co jsou GIS a k čemu se využívají

Prezentace technologie geografických informačních systémů probíhala v šedesátiminutových blocích. První část prezentace vysvětlovala základní pojmy, demonstrovala základní funkce a ukázala nejrůznější aplikace v řadě odvětví lidské činnosti. Dále bylo předneseno využití dat pořízených metodami dálkového průzkumu Země.

Dalším blokem byla prezentace využití geoinformačních technologií na oddělení krizového řízení Pardubického kraje. Představeny byly akce, na nichž se oddělení krizového řízení podílí. Vše bylo doloženo bohatou fotodokumentací z mnoha reálných i simulovaných akcí v Pardubickém kraji. 

V závěru prezentace následovala praktická ukázka zjištění, zda hledaný adresní bod leží nebo neleží v záplavovém území. Novinkou letošního ročníku byla ukázka dronů a popis jejich využití na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. 

Nechyběl ani přehled oborů, které je možné na fakultě studovat

Účastníky přednášek byli hlavně studenti středních škol (Hotelová škola Bohemia Chrudim, Obchodní akademie Pardubice, Střední odborná škola obchodu a služeb Chrudim
a Gymnázium Pardubice Mozartova), proto byla finální přednáška věnována možnosti studia
na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. Všichni účastníci si z akce GIS DAY 2015 odnesli informační a reklamní materiály od firmy Esri a Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. Dne GIS se letos zúčastnilo 130 studentů a 6 pedagogů.

Mgr. Pavel Sedlák, Ph.D.
Ústav systémového inženýrství a informatiky FES UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět