Kurz Jak zahájit podnikání měl mezi studenty úspěch

10. 06. 2015

I v letním semestru přichystalo Kariérní centrum Univerzity Pardubice tréninkové kurzy pro studenty, které je připravovaly na hledání zaměstnání. Velký zájem byl pak o speciální dlouhodobý kurz Jak zahájit podnikání. Všichni, kdo se ho účastnili, si mohli vyzkoušet nanečisto založit i vlastní firmu. Kurz byl pro všechny zájemce zcela zdarma.

Od konce února do začátku června navštěvovalo kurz sedmnáct studentů ze šesti fakult. Během této doby se posluchači kurzu postupně seznamovali například s tím, co musí zařídit na úřadech, pokud chtějí rozběhnout vlastní byznys, o čem hovoří současná legislativa, či jak „to chodí“ v bance, když se rozhodnou vzít si půjčku nebo úvěr do začátku svého podnikání.

Od teorie k praxi

„V historické budově univerzity na náměstí Čs. legií jsme se sešli celkem čtrnáctkrát. Zkušení lektoři, mimo jiné z řad akademických pracovníků Univerzity Pardubice, odprezentovali několik zajímavých přednášek. Studenty seznámili se současnou legislativou, živnostenským zákonem, daňovou politikou, hovořili o výběrových či projektových řízeních, nebo se společně se studenty pokusili fiktivně založit firmu,“ představuje některá z témat organizátorka kurzu Ing. arch. Iva Svobodová z Kariérního centra Univerzity Pardubice a dodává: „Jsme velmi rádi, že se nám podařilo naplnit naše představy a studenti si odnesli mnoho užitečných informací potřebných pro zahájení podnikání, jako je například tvorba podnikatelského záměru. V  kurzech bychom rádi pokračovali i v příštím akademickém roce s tím, že je zaměříme ještě více prakticky.“

Postřehy studentů

Ze závěrečného dotazníku totiž vyplývá, že studenti byli s přednáškami spokojeni, ale uvítali by ještě více praxe. „S kurzem jsem byla celkově spokojená, jen co se týče probírání zákonů, zařadila bych více praxe,“ napsala do ankety jedna ze studentek. Ve stejném duchu jej hodnotil i další student: „Vážím si toho, že univerzita pro své studenty připravuje tyto aktivity a nemusíme za ně platit. Do budoucna bych ale přivítal možnost setkání s úspěšným podnikatelem.“

Z konzultací během kurzu je patrné, že většina absolventů kurzu chce skutečně v budoucnu zahájit vlastní podnikání v konkrétní oblasti. Kariérní centrum už nyní uvažuje o otevření dalších kurzů s novým akademickým rokem. Veškeré informace o aktuálních trénincích, kurzech, workshopech či přednáškách budou moci studenti sledovat právě na studentském intranetu. Zde se pak do jednotlivých kurzů budou moci také zapsat.

Bc. Věra Přibylová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět