Přijímací řízení ke studiu v novém akademickém roce 2015/2016

1. 07. 2015

Fakulty Univerzity Pardubice nabídly letos zájemcům o vysokoškolské studium tradičně širokou škálu studijních oborů řady disciplín v bakalářském, magisterském a doktorském stupni studia – celkem 65 studijních programů s téměř 130 obory. Do 51 oborů bakalářského studia ve 26 studijních programech nyní přijímají přes 3 tisíce uchazečů-středoškoláků.

Dny otevřených dveří

V průběhu měsíce ledna a února probíhaly na jednotlivých fakultách univerzity dny otevřených dveří, v rámci nichž se mohl každý zájemce o studium na některé ze sedmi fakult univerzity poinformovat o všem, co jej zajímalo jak ke studiu, ale též ke studijním předpokladům, které musí splňovat, i se podívat do univerzitního zázemí, jaké komfortní laboratoře, posluchárny a moderní služby a vůbec zázemí univerzita dnešním studentům nabízí.

Podávání přihlášek do bakalářského studia

V jarních měsících uchazeči podali 5 915 přihlášek k bakalářskému studiu a absolvovali buď přijímací zkoušku, nebo byli přijati ke studiu na základě předložených výsledků ze střední školy.

  • Fakulta zdravotnických studií: - do 28. února 2015 - přijímací zkouška
  • Dopravní fakulta Jana Pernera: - do 15. března 2015 - bez přijímací zkoušky
  • Fakulta ekonomicko-správní: - do 15. března 2015 - bez přijímací zkoušky
  • Fakulta filozofická: - do 31. března 2015 - přijímací zkouška
  • Fakulta chemicko-technologická: - do 31. března 2015 - bez přijímací zkoušky
  • Fakulta elektrotechniky a informatiky: - do 31. března 2015 - bez přijímací zkoušky
  • Fakulta restaurování: - do 15. května 2015 - přijímací zkouška

Vloni přišlo na univerzitu celkem přes 9 300 přihlášek ke studiu, z toho do bakalářských studijních programů na 7 400 přihlášek, v prvním kole podávání přihlášek přes 6 200 přihlášek, což je jen o 300 více než letos. Do prvních ročníků bakalářských studií bylo přijato 4 600 studentů, z nichž se do 1. ročníků zapsalo a akademický rok zahájilo 2 986 studentů.

Obdobný počet nových studentů v 1. ročnících bakalářského studia, tj. cca 3 tisíce, očekává univerzita i v novém akademickém roce.

Přijímací řízení

Letošní přijímací řízení však není zdaleka u konce, fakulty uzavírají první kola pro bakalářské studijní programy a obory, začnou první zápisy prváků a některé z fakult budou vypisovat doplňující druhá kola přijímání uchazečů o studium.

Druhá kola přijímacího řízení vypsaly již:

Fakulta filozofická a Dopravní fakulta Jana Pernera.

Uchazeči, kteří ještě z různých důvodů zvažují svá vysokoškolská studia, by měli sledovat aktuální informace na webových stránkách univerzity a jejích fakult, o jejichž studijní programy mají zájem. Další informace pak poskytují přímo pracovnice studijních oddělení příslušných fakult – přes telefonní ústřednu univerzity – tel. 466 036 111.

Nejžádanější bakalářské obory v posledních letech:

Bakalářské obory na fakultách Univerzity Pardubice s největším počtem podaných přihlášek se v loňském roce a předešlých významně neliší:

1. Ekonomika a provoz podniku, Fakulta ekonomicko-správní

2. Veřejná ekonomika a správa, Fakulta ekonomicko-správní

3. Všeobecná sestra, Fakulta zdravotnických studií

4. Management podniku, Fakulta ekonomicko-správní

5. Zdravotní laborant, Fakulta chemicko-technologická

6. Informační technologie, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářské obory s největším přetlakem (podaných přihlášek ku počtu přijímaných) vloni:

1. Anglický jazyk pro odbornou praxi (275/40), Fakulta filozofická

2. Zdravotnický záchranář (188/35), Fakulta zdravotnických studií

3. Všeobecná sestra (419/90), Fakulta zdravotnických studií

4. Anglický jazyk – specializace v pedagogice (166/40), Fakulta filozofická

5. Porodní asistentka (166/45), Fakulta zdravotnických studií

6. Ekonomika a provoz podniku (656/190), Fakulta ekonomicko-správní

Aktuální termíny pro podání přihlášek k magisterskému studiu

Zájemci o navazující dvouletá magisterská a tříletá doktorská studia mohou na některé obory a fakulty podávat přihlášky ještě do konce července, případně v první polovině srpna – podle zvoleného studijního programu a fakulty, ve vyhlášených termínech, které se u jednotlivých fakult liší:

Univerzita Pardubice

 

 

Fakulta

podání přihlášek do navazujícího magisterského studia                do

Fakulta chemicko-technologická

31. července

Fakulta elektrotechniky a informatiky

30. června

Dopravní fakulta Jana Pernera

15. srpna

Fakulta zdravotnických studií

(28. února)

Fakulta ekonomicko-správní

(15. dubna)

Fakulta filozofická

(30. dubna)

Fakulta restaurování

(12. června)

Tomáš Pospíchal
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět