Rozhovor se Zuzanou Škorničkovou: Přednášky pro těhotné se řídí trendy a přáním matek

13. 03. 2015

Počet porodních asistentek se v České republice pohybuje přibližně kolem šest a půl tisíce. Vzdělání v tomto oboru poskytuje také Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice, která úzce spolupracuje s Pardubickou nemocnicí. Pro těhotné ženy společně připravily cyklus zajímavých přednášek. S Mgr. Zuzanou Škorničkovou jsme si na toto téma povídaly.

V současné době probíhá cyklus přednášek o těhotenství, porodu a péči o novorozence. Na základě čeho vybíráte témata? Reagujete na „potřeby“ budoucích matek?

Ano, porodní asistentky, které zároveň pracují i jako akademičtí pracovníci u nás na fakultě, a porodní asistentky z Pardubické nemocnice se podílejí na pořádání těchto přednášek. Témata jsou vybírána dle požadavků budoucích matek a dle nejnovějších trendů, jež jsou v souvislosti s rodičovstvím dostupné. Snažíme se nabídnout i taková témata, která na podobně zaměřených kurzech nejsou.

Co nastávající matky nejvíce zajímá?

Největší zájem je o témata spojená s novorozeneckou problematickou, zejména základní péče o novorozence a manipulace s ním a velmi oblíbené jsou i babymasáže a aromaterapie.

Odběrům pupečníkové krve byla věnována jedna z přednášek. Stále si ale myslím, že rodičky o této problematice mnoho neví. Přibližte prosím, jak tento proces odběru krve probíhá.

Pupečníková krev, to znamená krev v pupečníku a placentě, je bohatým zdrojem kmenových buněk. Tyto buňky ještě neznají svůj „úkol“ a jejich přínos je v tom, že se dokáží rychle množit a obnovit nemocí zasaženou tkáň. Nejčastěji se využívají u klientů s hematologickým nebo hematoonkologickým onemocněním. Krev se dá využít pro dítě, u kterého odběr probíhal, anebo u rodinných příslušníků.

Krev se odebírá ihned po porodu do speciálních odběrových vaků a následně je transportována do centra pro uchování pupečníkové krve. Odběr pupečníkové krve si platí každý pár sám, pojišťovny na tuto službu nepřispívají. Cena se pohybuje dle typu odběru přibližně kolem 20 000 Kč a uchování krve stojí přibližně 2000 Kč za rok.

Jedno z prezentovaných témat se zaměřilo na základy laické resuscitace malých dětí. V souvislosti s touto přednáškou jsem si vzpomněla na televizní reportáž, kdy se matka a operátorka záchranné služby snažily po telefonu oživit kojence, který se dusil.  Spolupracujete v rámci oboru Porodní asistentka také se studenty oboru Zdravotnický záchranář?

V rámci studia mají tyto obory některé vyučovací předměty společné. Praktická výuka zdravotnických záchranářů zahrnuje i porodní sál. Porodní asistentky si v rámci odborné praxe projdou i modelovými situacemi, kdy se zdokonalují v poskytování první pomoci. V praxi je úzká spolupráce mezi porodními asistentkami a zdravotnickými záchranáři, zejména při převozu těhotných a rodiček k porodu a novorozenců na specializovaná pracoviště.

Jsou přednášky spojené také s praktickými ukázkami?

Ano, jistě.  Vedoucí kurzu nejprve vysvětlí principy provádění, následuje ukázka a poté si účastníci kurzu vše zkouší prakticky. Máme výborné materiální zázemí, máme modely miminek, které vypadají jako skutečná (váhově i velikostně odpovídají donošenému novorozenci), k dispozici jsou resuscitační modely, různé typy šátků pro nácvik technik šátkování. 

 

Budete přednášky v tomto roce opakovat s novými tématy?

Ano, cyklus přednášek se během roku zopakuje třikrát. První cyklus běží nyní, od ledna do března, druhý cyklus bude probíhat od dubna do června a třetí od září do listopadu. Témata jsme v druhém cyklu rozšířily o téma věnující se používání látkových plen, o které budoucí matky měly zájem.

Vraťme se ještě k výuce na fakultě. Jak velký je o studium oboru Porodní asistentka zájem?

V České republice je přibližně šest a půl tisíce registrovaných porodních asistentek, to znamená, že mohou pracovat bez odborného dohledu. O studium oboru porodní asistentka je zájem velký, ročně se stále hlásí přibližně 150 uchazečů.

Najdou všichni absolventi lehce uplatnění na trhu práce?

O porodní asistentky je zájem poměrně velký, i když jistě záleží na daném zdravotnickém zařízení a oblasti.

„Trendem“ jsou v současné době i domácí porody a „poptávka“ po porodních asistentkách, které domácí porody vedou a uskutečňují, se mezi těhotnými ženami zvyšuje. Objevují se mezi studentkami občas i názory, které by podpořily porod mimo odborné zdravotnické zařízení?

Studentkám jsou poskytovány ucelené informace o fyziologickém porodu, ale také i o rizikovém a patologickém porodu. Znají, jaké komplikace mohou během chvíle u porodu nastat a že je ohrožena matka i novorozenec. V otázce domácích porodů ale nemohu mluvit za ně, jistě mohou být jejich názory rozdílné. Naším cílem je, aby byly schopny posoudit rizika a poskytovat takovou péči těhotným a rodičkám, která odpovídá standardům a postupu lege artis (podle pravidel lékařského umění, pozn. redakce).  

A zaznamenaly jste mezi rodičkami větší zájem o téma domácího porodu?

Zatím se na nás s touto žádostí nikdo neobrátil. Pokud by byla potřeba se tomuto tématu věnovat, určitě by ženám byla vysvětlena rizika a přínosy, ale je na každém jedinci, jak s těmito informacemi naloží.

Jak tuto skutečnost přivést dítě na svět mimo porodnici vnímáte Vy sama?

Já sama bych porod mimo zdravotnické zařízení nepodstoupila. Fyziologický porod se může ve vteřině zkomplikovat a pak je velice důležitý rychlý zásah odborníků, který v domácím prostředí v našich podmínkách není možný.

 

Z Vašeho odborného profilu jsem zjistila, že jednu ze závěrečných prací jste věnovala ošetřovatelské péči o muslimské ženy během těhotenství a porodu. Jaké zkušenosti jste získala z praxe?

V závěrečné práci jsem se věnovala problematice informovanosti a zkušeností porodních asistentek s péčí o ženy jiného etnika, konkrétně o muslimské ženy. Ze zkušeností vím, že péče o klientky z jiného kulturního prostředí je mnohdy náročná, častým a největším problémem je komunikace. I přesto je však snaha porodních asistentek poskytnout takovou péči, která by odpovídala morálním, etickým a kulturním potřebám dané klientky.

Mgr. Zuzana Škorničková

Vystudovala bakalářský obor Ošetřovatelství – Porodní asistence na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové a následně v roce 2010 získala magisterský titul na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Působí jako akademický pracovník v Oddělení porodní asistence na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice a částečně i na Porodnicko - gynekologikcé klinice Pardubické nemocnice.  Kromě výuky předmětů Porodní asistence a Ošetřovatelství v gynekologii se zaměřuje i na odbornou praxi studentů.

 

 


Bc. Věra Přibylová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa

 


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět