Semináře pro učitele pořádá Fakulta chemicko-technologická již 10 let

18. 11. 2015

V době 65leté existence naší fakulty chemicko-technologické se deset let může zdát jako období poměrně dlouhé, v době života člověka zase naopak jako období relativně krátké, dítě se teprve dostává na práh juniorského (čtěte pubertálního) věku. V každém případě je to příležitost k malému ohlédnutí se a snad i ke zhodnocení.

Před deseti lety se na fakultě zrodil nápad pořádat semináře pro pedagogy chemie ze středních škol. Organizace se ujal milý pan docent Karel Handlíř, který do svého přípravného týmu přibral ještě Janu Luxovou a Patrika Paříka. A tak se stalo, že 25. listopadu 2005 naši fakultu navštívilo 12 učitelů chemie a s nimi přišlo 20 žáků maturitního ročníku Gymnázia Dašická Pardubice. Přednášky pro ně připravili a přednesli Ing. Martin Adam na téma „Analytická chemie – moderní separační techniky“ a Ing. Roman Jambor s tématem „NMR jako základní metoda studia struktury látek“, (oba pánové jsou dnes již docenty). Následovala exkurze na katedru analytické chemie. A tak začaly dnes již pravidelné Semináře pro středoškolské učitele chemie.

V současné době tvoří semináře nedílnou součást mnoha aktivit, které naše fakulta rozvíjí na poli spolupráce se středními školami. Mezi dalšími akcemi můžeme jmenovat soutěže Chemická olympiáda, SOČ, AMAVET a Hledáme nejlepšího mladého chemika, konference Vědění mladým, akce Staň se na jeden den studentem FChT, jednorázové exkurze aj. Autoři článku se podílejí mj. na mnoha z nich.

Téměř padesátka přednášejících

Přednášející na seminářích byli obvykle kmenovými zaměstnanci fakulty a své zastoupení měla již téměř všechna pracoviště fakulty. Ovšem za dobu trvání seminářů prosbu organizátorů o účast vyslyšeli i kolegové z FF, DFJP, SLCHPL AVČR a UPa nebo Kriminalistického ústavu PČR.

Semináře se konaly vždy třikrát v akademickém roce, a to v listopadovém, březnovém a červnovém termínu, na každém semináři zazněly dvě přednášky. Během deseti ročníků se uskutečnilo celkem 60 přednášek, které předneslo 49 přednášejících. Semináře navštěvuje obvykle 10 až 20 pedagogů chemie ze středních, ale i základních škol, s nimi někdy přicestují i jejich žáci. Účastníci seminářů působí nejenom na školách blízkých, tedy v Pardubicích a v nejbližších městech. Cestu k nám pravidelně váží i učitelé z krajů Vysočina, Královéhradeckého, Jihomoravského nebo Moravskoslezského. Účastníci seminářů na závěr každého ročníku obdrží CD s prezentacemi přednášek, které zazněly v daném ročníku. Tak mají možnost si danou problematiku znovu prostudovat a informace využít pro své další sebevzdělání nebo i při výuce chemie na svých školách.

V nedávné době byly semináře také zařazeny mezi vzdělávací a popularizační akce univerzity v rámci projektů BRAVO a BRAVO II. S organizačním a finančním přispěním těchto dvou projektů bylo uskutečněno celkem 10 seminářů v období od června 2012 do června 2015.

Vzhůru do další dekády

Stojíme na počátku druhé desítky ročníků. Podaří se nám ji přivést k úspěšnému konci tak jako tu desítku první? Budeme se o to snažit a budeme si přát, aby nám v tom pomáhalo několik skutečností. Jednou z nich je vstřícnost a ochota pracovníků fakulty přispívat do seminářů a tak pomáhat k budování vztahů s kolegy z nižších vzdělávacích stupňů a prostřednictvím nich i působit na žáky základních a středních škol. Další skutečnost, která nám pomůže v organizaci, je neustávající nadšení návštěvníků našich seminářů jezdit k nám na fakultu a přispívat tak ke svému profesnímu růstu. Další skutečností či spíše podmínkou je to, že jim v tomto snažení nebudou jejich ředitelky a ředitelé bránit, protože o podpoře se bohužel ve většině případů hovořit nedá. No a v neposlední řadě je pro další existenci seminářů nezbytná podpora vedení naší fakulty. Té se nám ale vždy dostávalo hojně.

V měsíci listopadu 2015 se uskutečnil první seminář 11. ročníku, na kterém vystoupili Ing. Tomáš Syrový z KPF s přednáškou „Tištěná elektronika a materiálový tisk“ a Ing. Marie Sejkorová z DFJP s tematikou „Metody kontroly provozních hmot pro dopravní prostředky“. Posluchači, kteří se semináře zúčastnili, ocenili obsah přednášek a zejména představení aplikací a praktická využití problematiky.

Připraveny jsou i další dva semináře letošního ročníku, které se uskuteční 11. března a  10. června 2016. A nám nezbývá než si přát hojnou účast na našich setkáváních. Doufejme, že pubertální věk a léta dospívání našich seminářů prožijeme s potřebným nadšením a v duševní svěžesti.

Ing. Patrik Pařík, Ph.D., Ústav organické chemie a technologie FChT
Ing. Jana Luxová, Ph.D., Katedra anorganické technologie FChT


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět