Projekt IN2 končí, pomohl tisícům studentů i učitelů

29. 01. 2015

Nové formy výuky, sdílení zkušeností a efektivní spolupráce. Právě na to se zaměřoval v lednu končící projekt Univerzity Pardubice, který byl finančně podpořený z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. A nešlo rozhodně o žádnou suchou teorii. Naopak. Díky projektu vznikala skripta, zlepšovala se kvalita přednášek a studentům předávali své zkušenosti ti největší odborníci z praxe.

Univerzitní projekt IN2 podpořený Evropskou unií odstartoval v únoru 2012 a postupem času se ukázal být důležitým nástrojem pro zvyšování kvality a efektivity výuky. V současnosti jde o jeden z nejvýraznějších a hlavně nejrozsáhlejších evropských projektů na pardubické univerzitě. Ostatně dotkl se dohromady tisíců učitelů a studentů. „Nestát na místě, neusnout na vavřínech, ale stále se zlepšovat. To bylo od začátku hlavním cílem. Díky evropské dotaci jsme mohli pracovat na zlepšení předávání zkušeností, propojování akademických pracovníků a sdílení informací mezi fakultami a předměty a ještě lépe tak zkvalitnit a zefektivnit výuku,“ popisuje cíle a největší přínosy hlavní manažer projektu Ing. Milan Tomeš.

Vyučující sdíleli informace i výukové materiály mezi fakultami

A jeho slova dokládají i konkrétní výstupy. Určité inovace či vylepšení se dočkalo přes 200 předmětů ve více než 50 oborech na šesti fakultách. Studenti těchto předmětů mohou využívat nové vybavení, odbornou literaturu a kvalitněji zpracované výukové materiály od jednotlivých přednášek až po komplexní a rozsáhlá skripta, která zaručují kvalitní a ověřený souhrn informací k danému předmětu. Velmi důležité bylo i sdílení informací a zkušeností mezi vyučujícími a fakultami, které projekt zprostředkoval. Podařilo se vytvořit funkční komunikační strukturu a následně realizovat více než 100 výměn přednášek v každém semestru a rozsáhlé sdílení celé řady výukových materiálů. „V tomto směru je náš projekt unikátní, protože skutečně výrazně pomohl s komunikací mezi jednotlivými učiteli, vedoucími kateder a fakult,“ dodává Milan Tomeš s tím, že neméně důležitým přínosem je i odstranění duplicity některých stejných předmětů na různých fakultách. „To přinese univerzitě do budoucna i finanční úspory.“

Odborníci předávali studentům své zkušenosti z praxe

Přestože Univerzita Pardubice byla jediným realizátorem projektu, cílem nebylo uzavřít se uvnitř fakultních zdí. Obrovský přínos pro učitele i studenty mají i zkušenosti odborníků z praxe. Učitelům umožnil projekt zúčastnit se odborných seminářů a konferencí, kde mohli získat nové nápady pro svou výuku. Studenti se zase dočkali přednášek a seminářů, na kterých jim předávali své zkušenosti profesionálové z praxe.  „Osobně považuji přednášky expertů za jeden z největších přínosů projektu. Na univerzitu dorazilo množství odborníků a uznávaných osobností ve svém oboru. Studentům přednášela například socioložka a publicistka Jiřina Šiklová, pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová nebo celá řada profesionálů z bankovního sektoru, státní správy a neziskových organizací,“ dodává prorektor pro vzdělávání a záležitosti studentů PhDr. Karel Rýdl, CSc., který je zároveň garantem projektu. Samozřejmostí byla i úzká spolupráce s pracovníky zahraničních univerzit. Pardubice navštívili akademičtí pracovníci z Bratislavy, Londýna, Glasgow nebo z amerického San Francisca.  

IN2, celým názvem Integrace a inovace výuky v rámci studijních programů realizovaných na Univerzitě Pardubice, se svým dosahem řadí mezi nejvýznamnější neinvestiční projekty v historii Univerzity Pardubice. A ačkoliv dnes již pomalu končí, jeho výstupy budou univerzitě platné ještě mnoho let.

Mgr. Filip Appl


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět