Jak je to s Indií a její historií? Odpoví přednášky doc. Martina Fárka

23. 09. 2015

Univerzita Pardubice zahájila v úterý 15. září sérii přednášek o Indii a její historii. Chce jimi tento asijský subkontinent nejen přiblížit veřejnosti, ale současně i vylíčit její kolonizaci a zprostředkovat pohled ze strany Indů. Přednášky jsou navíc vedeny v anglickém jazyce. Pro zájemce je to tedy příležitost, jak se dozvědět něco nového a současně se procvičit v jazyce.

Historici se neustále přou o to, zda byl kolonialismus pro Indii prospěšný, či nikoli. První ze série přednášek a diskuzí v angličtině nad tématem Indie, kterou v Divadle 29 přednesli doc. Mgr. Martin Fárek, Ph.D., a Tess Joss, M.A., z Katedry religionistiky Fakulty filozofické Univerzity Pardubice, se zaměřila právě na předpoklady, které tvoří základ této otázky a pokusila se posoudit, jaké teorie mohou pomoci na tuto otázku odpovědět.

Indie očima doc. Martina Fárka

Doc. Martin Fárek během přednášky seznámil posluchače se dvěma pohledy na kolonizaci Indie, kdy pozitivní stránka stavění škol a nemocnic byla zároveň doprovázena vykořisťováním místních obyvatel skrze systém daní a nucené pěstování exportních plodin. Zmínil málo známé důsledky britského hospodaření v Indii, především desítky miliónů obětí hladomorů během koloniální éry. Doc. Fárek dále nastínil teorii tzv. koloniálního vědomí, které v myslích převážné většiny Indů přetrvává dodnes. Pro lepší představu pak Tess Joss, M.A., doktorandka religionistiky na FF UPa zabývající se komparativním studiem náboženství a kultur, přiblížila posluchačům svou zkušenost s  „koloniálním vědomím“. Zaujala příběhem o tom, jak se v Indii stále předávají původně viktoriánské puritánské pohledy na make-up, a vůbec oblékání žen, i příměrem o „žloutenkovém“ vnímání světa. Po přednáškové části následovala diskuze, během které se několikrát ukázaly odlišné pohledy Indů a Evropanů na stejnou věc.

Příští 'indické' setkání se uskuteční 5. listopadu a účastníci se dozvědí něco o indické svatbě.

Zajímavý pohled na Indii nabízí nová kniha doc. Fárka

Zájemci, kteří by se o Indii chtěli dozvědět více informací, mohou nahlédnout do nové knihy doc. Fárka s názvem Indie očima Evropanů: Konceptualizace náboženství v teologii a orientalistice, která vyšla letos na konci srpna. Hlavní tezí této publikace je tvrzení, že ačkoliv orientalistické či religionistické zkoumání zdánlivě předkládá nezkreslené, ba objektivní interpretace indických tradic, ve skutečnosti jde o pokřivené obrazy odkazující především k vlastní evropské kultuře badatelů. V knize autor navazuje na aktuální mezinárodní diskuse a práce renomovaných badatelů a usiluje o revizi našich stereotypů o Indii.

Mgr. Zuzana Paulusová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa
ve spolupráci s Ing. Ondřejem Srbem
z Oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět