Věda a technika ovládla školní dvory i v září

30. 09. 2015

Oživit začátek školního roku a vtáhnout žáky do světa vědy a techniky se jako již tradičně na konci září rozhodla Univerzita Pardubice. Na dvory dvou gymnázií v Pardubickém a Královéhradeckém kraji dovezla oblíbený interaktivní program VĚDA A TECHNIKA NA DVORECH ŠKOL.

Zástupci 3 fakult Univerzity Pardubice – Fakulty chemicko-technologické, Fakulty zdravotnických studií a Fakulty elektrotechniky a informatiky – navštívili dvě školy. Ve středu 23. 9. jsme jeli na Gymnázium Františka Martina Pelcla do Rychnova nad Kněžnou a následující den pak na Gymnázium Vysoké Mýto. Obě školy nás přijaly velmi vstřícně, žáci, pedagogové i vedení škol se vyjadřovalo pochvalně o demonstracích, které si připravili zástupci fakult. Naši akademičtí pracovníci byli mile překvapeni znalostmi žáků. Atmosféra během akcí byla na obou školách velmi příjemná, tak jsme dokázali překonat i poměrně velkou zimu, která nás provázela vždy téměř celý den, zvláště pak ve čtvrtek bylo na dvoře opravdu velmi chladno.

A co si naši demonstrátoři připravili pro žáky a pedagogy škol?

Fakultu chemicko-technologickou reprezentovali Ing. Patrik Pařík, Ph.D., a Ing. Marcela Pejchalová, Ph.D., jimž oběma pomáhali studenti doktorandského studia Ing. Lucie Šilhová, Ing. Hana Doušová a Ing. Břetislav Brož.  Ing. Patrik Pařík, Ph.D. seznamoval žáky s pokusy Jak otisky ožilyJak krev tekla – netekla, Jak papír neshořel a řadou dalších. Ing. Marcela Pejchalová, Ph.D., měla pro účastníky akce připravené ukázky plísní, které mohli žáci pozorovat pod mikroskopem nebo lupou, zjistili, které plísně jsou užitečné v potravinářství a které jsou naopak člověku nebezpečné, protože produkují toxiny. Žáci se dozvěděli také zajímavosti o nebezpečných mikroorganismech, které se mohou vyskytovat v pitné vodě a jak lze vyhodnocovat kvalitu pitné vody za pomoci membránové filtrace. 

Fakulta zdravotnických studií přivezla na školy několik zdravotnických modelů, např. na samovyšetření prsu, model novorozeněte, „opilecké“ brýle, které navodí pocit opilosti a děti si mohou vyzkoušet, jak je těžké v tomto stavu koordinovat pohyby. Žákům se za fakultu věnovali Mgr. Helena Petržílková, Mgr. Hana Ochtinská, Mgr. Vít Blanař a studentky. Ve Vysokém Mýtě prováděli i ukázky maskování zranění.

Fakulta elektrotechniky a informatiky přivezla na školy opravdu celý arzenál robotů. Ing. Michael Bažant, Ph.D., předváděl domácí Meteo stanici nebo programování modelů stavebnic Lego a Fischertechnik. Ing. Petr Doležel, Ph.D., umožnil žákům ovládat robota v neznámém prostředí a v bludišti. Ing. Pavel Rozsíval sestavil a předváděl účastníkům akcí „Robota Johny 5“, triky s magnety a „ovládání kuličky silou vůle“ a zkoušel, kdo tuto záhadu rozluští. Ing. Petr Veselý předváděl funkci „3D skeneru“ a další ukázky robotů a robotických linek. 

Na dvory škol letos ještě jednou 

Naše vědecká road-show sklízí na školách úspěchy. Letos v září vyrazily demonstrační týmy Univerzity Pardubice a jejích fakult na dvory škol již podeváté. Do konce roku nás přitom čeká ještě jeden výjezd. Tentokrát s naším demonstračním týmem zavítáme 25. listopadu na Gymnázium Mozartova v Pardubicích. Kromě Fakulty chemicko-technologické se se zajímavostmi ze světa vědy a techniky představí i zástupci Fakulty ekonomicko-správní a Dopravní fakulty Jana Pernera.

Akce Věda a technika na dvorech škol organizuje Oddělení propagace a vnějších vztahů Univerzity Pardubice. Letos jsou výjezdy finančně podpořené také dotací Pardubického kraje, konkrétně Věda a technika na dvoře gymnázia ve Vysokém Mýtě. 

Ing. arch. Iva Svobodová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět