Jak zaujmout a přesvědčit investora? Odpovědi dala Investment Academy

30. 11. 2016

Téměř dvacítku zástupců starostů a úředníků obecních, městských a regionálních samospráv přivedl na Univerzitu Pardubice vzdělávací seminář Investment Academy. Ten pro ně ve spolupráci s univerzitou a městem Pardubice pořádala agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Představilo se jim například také Centrum transferu technologií a znalostí i Kariérní centrum.

Dvoudenní seminář Investment Academy se konal 21. a 22. listopadu a pomohl účastníkům s přípravou podnikatelského a investičního prostředí tak, aby byly kompatibilní s aktuálními potřebami investorů. Nabídl jim odpovědi na otázky, co investor očekává, jaké jsou jeho představy o ideální investiční lokalitě a jak jej přesvědčit, že nabízená lokalita je pro jeho záměr ta nejvhodnější. Tyto informace a další zkušenosti, poznatky a postřehy z pravidelných jednání s investory jim představila sama agentura CzechInvest. Účastníky školili také externí experti na danou problematiku, ale i zástupci měst Pardubického a Královéhradeckého kraje. V programu kromě nich figurovala s několika příspěvky i Univerzita Pardubice.

Semináře se účastnila i Fakulta ekonomicko-správní

V pondělí dopoledne vystoupil se svým příspěvkem také doc. Ing. Jan Stejskal, Ph.D., z Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, kterého doprovodil Ing. Viktor Prokop z téhož pracoviště. Účastníkům společně přiblížili vliv kooperace měst a podniků na inovační výkonnost firem, čímž se zabývali v jednom ze svých nedávných výzkumů. Dotkli jsme se výsledků výzkumu i některých případových studií na toto téma, které jsme nedávno na Fakultě ekonomicko-správní realizovali. Účastníkům jsme také osvětlili důvody, proč k nám investoři přicházejí. A současně jsme jim poradili, jak je k nám například nalákat, jakou nabídku pro ně připravit a zejména jakou péči, tedy tzv. after-care, jim vůbec věnovat,“ popsal své vystoupení doc. Ing. Jan Stejskal, Ph.D.

Univerzita spolupracuje s aplikační sférou

V programu Investment Academy se druhý den představili také další zástupci Univerzity Pardubice. Účastníci se blíže seznámili například s činnostmi a úkoly Centra transferu technologií a znalostí (CTTZ), které na univerzitě funguje od roku 2012. CTTZ je kontaktním místem pro podniky, které mají zájem spolupracovat s univerzitou. Její odborná pracoviště nabízejí aplikační sféře široké spektrum služeb. Týmy erudovaných odborníků jsou schopny poskytovat expertní, znalecké, konzultační a servisní služby, provádět smluvní výzkum, řešit společně s podniky projekty kolaborativního výzkumu či uskutečňovat odborné kurzy pro zaměstnance podniků v celé řadě oborů. CTTZ zprostředkuje kontakt s nejvhodnějším pracovištěm univerzity a poskytne celkový servis pro tuto spolupráci. Přítomnost univerzity jako partnera při řešení výzkumně-vývojových potřeb podniků může být významným lokalizačním faktorem při lákání investic do regionu,“ doplňuje Ing. Michal Svoboda, ředitel CTTZ Univerzity Pardubice. Kromě něho se na semináři představilo v úterý odpoledne i Kariérní centrum Univerzity Pardubice, které pomáhá vysokoškolákům před vstupem na trh práce a je také v kontaktu s desítkami firem z Pardubického kraje, s nimiž univerzita spolupracuje.

Mgr. Zuzana Paulusová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět