Malí vysokoškoláci testovali život v pardubickém kampusu

7. 09. 2016

Mezi pomyslné absolventy Univerzity Pardubice se již počtvrté zařadili malí vysokoškoláci. Třicítka dětí z Pardubic a okolí se na konci srpna na jeden týden nastěhovala do univerzitního kampusu, kde si vyzkoušeli život vysokoškoláků. Čekaly na ně nejrůznější aktivity spojené se studiem a vědeckým bádáním i sportovní vyžití.

Děti navštívily postupně pracoviště pěti fakult, Fakulty chemicko-technologické, Fakulty ekonomicko-správní, Fakulty zdravotnických studií, Fakulty elektrotechniky a informatiky a Dopravní fakulty Jana Pernera, kde pro ně byl připraven odborný program. Chemici opět zaujali biochemickou laboratoří a nově i genetikou. S elektrotechniky si děti postavily robota a naučily se ho naprogramovat, aby nezabloudil v bludišti. Programování, ale jiného druhu, si zkoušely i s informatiky na Fakultě ekonomicko-správní, kde také poznávaly ochranné prvky bankovek. Zdravotníci jako vždy zaujali svými výukovými modely a možností vyzkoušet si vše prakticky, jak poskytnout první pomoc, práci s obvazovým materiálem apod. Dopravní fakulta pozvala děti do svého výukového dopravního sálu, kde se účastníci seznámili se všemi v současné době funkčními systémy řízením provozu na železnici. A opravdu to není jednoduché.

Odborné činnosti doplnil sport

Druhou část dne děti trávily sportem a zábavou. Jednou také navštívily Muzeum MHD a železnice v Rosicích nad Labem, kde mohly vidět vývoj na železnici. Také si v kampusu vytvořily iluzi moře. A vítr opravdu do hladiny z folie mocně dul. Posuďte sami, malou ukázku najdete také na univerzitním facebooku. Poslední den děti navštívily univerzitní loděnici, kde jim byly, po kontrole jejich vyplněných indexů, do nichž jim akademičtí pracovníci na fakultách zaznamenávali účast, předány diplomy o absolvování Dětské univerzity roku 2016. Úspěch Dětské univerzity pak oslavily konzumací domácí šunky, kterou si během akce uvařily. A v samém závěru si pak ještě zahrály vybíjenou a mohly si vyzkoušet megabubliny.

Na univerzitě v létě již počtvrté

Letní školu pro děti ve věku 10 až 16 let zorganizovala Univerzita Pardubice ve spolupráci s Institutem rozvoje evropských regionů, o.p.s., a letošní čtvrtý ročník nesl název Dětská univerzita“. O akci byl mezi dětmi i rodiči velký zájem. Děti vytvořily dokonce dvě studijní skupiny, a tak se těšíme, kolik zájemců budeme mít zase za rok. Na viděnou v pardubickém kampusu!

Více fotek z Dětské univerzity najdete na univerzitním facebooku

 

Ing. arch. Iva Svobodová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět