Dopravní fakulta Jana Pernera zkvalitňuje výuku ve spolupráci s partnery z praxe

8. 03. 2016

Odborníci z praxe a potenciální zaměstnavatelé absolventů Dopravní fakulty Jana Pernera se již po šesté setkali s garanty jednotlivých studijních oborů bakalářských a navazujících magisterských studijních programů, aby si vyměnili zkušenosti a názory na odbornou přípravu a kvalifikaci absolventů fakulty.

Chceme zvýšit šance našim absolventům na snadné uplatnění na trhu práce

„Na naší fakultě si uvědomujeme, že je v rámci výuky nutné rychle reagovat na požadavky zaměstnavatelů, aby se tak zvýšily šance absolventů fakulty na uplatnění na trhu práce. Zajímá nás, jak si vedou naši absolventi z hlediska znalostí, dovedností i praktických schopností, a chceme je na práci v oboru co nejlépe připravit, ' uvedl doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D., vedoucí Katedry dopravního managementu, marketingu a logistiky Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice.

Workshopu se zúčastnili zástupci partnerských společností fakulty, jako jsou např. České dráhy, a.s., ČD Cargo, a.s., SŽDC, s. o., Dopravní podnik hl. m. Prahy, Siemens, s. r. o., Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Kiekert-CS, s.r.o., C. S. CARGO, a. s. a dalších.

Podnikům chybí technicky vzdělaní a jazykově vybavení zaměstnanci

Tradiční setkání akademiků se zaměstnavateli proběhlo v přátelské, otevřené a tvůrčí atmosféře a přineslo důležitou zpětnou vazbu a výměnu zkušeností pro obě strany. Většina firem se v současnosti potýká s nedostatkem kvalitních, technicky vzdělaných absolventů a má velký zájem pracovat s nimi již v průběhu studia. Podniky tak mohou pardubickým studentům nabídnout několikatýdenní praxe, motivační programy, odborné přednášky či specialisty z praxe pro spolupráci na závěrečných pracích.

„Naším cílem je, abychom navrhnuté formy spolupráce zavedli co nejdříve do praxe. Snažíme se také již nyní, aby byli studenti dobře jazykově vybaveni, a aby kromě angličtiny měli možnost studovat i další jazyky tak, jak to od nich partnerské podniky očekávají. Pracujeme také na zvyšování jejich motivace. Do matematiky byly například zařazeny nové formy výuky a příklady z praxe z různých oborů, aby byla pro studenty snáze uchopitelná,“ dodal za organizátory workshopu docent Švadlenka.

Pracovní setkání s partnery z praxe navazuje na jednu z klíčových aktivit projektu „Inženýrské vzdělávání jako interakce teorie a praxe' (ve zkratce IVINTEP) řešeného na DFJP v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v letech 2010 až 2013.

Dopravní fakulta se umístila také v soutěži Škola doporučená zaměstnavateli – přečtěte si článek o tom, že studovat dopravní fakultu doporučují i přední zaměstnavatelé

Mgr. Lenka Čermáková
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět