Studenti ekonomické fakulty diskutovali o měnové politice

7. 12. 2016

Pobočku České národní banky v Hradci Králové navštívili studenti Fakulty ekonomicko-správní. Konal se tu kulatý stůl, který nejen představil a vysvětlil aktuální měnovou politiku ČNB, ale studentům dvou ekonomických fakult východočeského regionu nabídl také diskusi s jejími zástupci.

Studenti naší Fakulty ekonomicko-správní se do Hradce Králové vydali ve čtvrtek 24. listopadu. Sešli se tam se studenty Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové. Společně se pak účastnili kulatého stolu České národní banky.

Setkání s náměstkem ČNB

V první části se slova ujal náměstek ředitele sekce měnové ČNB Petr Král a vystoupil s prezentací na téma Měnová politika ČNB po dosažení (technicky) nulových úrokových sazeb“. V prezentaci náměstek Král vysvětlil smysl využití devizových intervencí centrální bankou a problematiku budoucího opuštění kurzového závazku.

Poté náměstek Král spolu s dalšími představiteli sekce měnové ČNB téměř hodinu diskutovali s přítomnými studenty. Sekce měnová je z hlediska provádění měnové politiky nejvýznamnějším útvarem, protože připravuje veškeré podklady, vč. prognóz, týkající se měnově politických rozhodnutí Bankovní rady ČNB. Studenti FES ocenili, že při prezentaci vycházel z poznatků studentů z předmětů Makroekonomie, Základy financí, Bankovnictví a Mezinárodní finance.

Studenti si účast pochvalovali

V neformální diskusi se poté pokračovalo i u připraveného občerstvení. Za FES se zúčastnili následující studenti: Kateřina Tauchmanová, Tereza Kudláčková, Vladimír Klejzar a Vojtěch Kula. Z akademických pracovníků akci koordinovali Jan Černohorský a Liběna Černohorská.

Velký dík patří řediteli pobočky ČNB v Hradci Králové panu Albrechtovi, který s nápadem uskutečnit tuto akci přišel a za ČNB ji zorganizoval. Doufáme, že toto setkání bude pilotním projektem v rámci rozšíření spolupráce ČNB a FES, tentokrát i s  aktivním zapojením studentů. Akci velmi kladně hodnotili jak sami studenti, tak pedagogičtí pracovníci obou fakult a představitelé ČNB.

Ing. Jan Černohorský, Ph.D.
Ústav ekonomických věd FES


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět