Žáci základní školy si prohlédli pracoviště dvou fakult

16. 03. 2016

Nahlédnout do laboratoří, poslucháren nebo počítačových učeben a zároveň si vyzkoušet práci pod vedením akademických pracovníků. Tuto možnost dostali žáci Základní školy Nymburk, kteří přijeli na jednodenní exkurzi dvou fakult. Během jednoho dne se ponořili jak do chemie, tak elektrotechniky a informatiky.

Žáci nejdříve zavítali na Fakultu chemicko-technologickou, kde strávili dopoledne. V posluchárně je svou přednáškou přivítal prof. Ing. Karel Ventura, CSc., proděkan pro vnitřní záležitosti a vnější vztahy této fakulty. Poté následovala krátká exkurze doplněná prací v laboratoři.

Před 13. hodinou se žáci přesunuli do centra města na Fakultu elektrotechniky a informatiky, kde si mohli prohlédnout 5 stanovišť – laboratoří, na nichž čekala řada populárně-naučných ukázek z oblastí elektrotechniky a informatiky zprostředkovaná akademickými pracovníky.

Schůzka s roboty, hologramy i optickou časomírou

Žáci byli rozděleni do skupinek, které se střídaly na 5 pracovištích, aby účastníci měli prostor pro vyslechnutí odborného výkladu a mohli si vyzkoušet jednotlivé ukázky na vlastní kůži. Žáci objevili záhadu hologramů, vysokorychlostní kamery a infrakamery. Někteří si odnesli i „protistresového hada“ či „žetony do nákupních vozíků“ vytištěné přímo před jejich očima na 3D tiskárně. Seznámili se s optickým přenosem dat i s principy a využitím fotovoltaických panelů v reálném životě. Vyzkoušeli si ovládat roboty v bludišti, robotické auto, kráčející robot polekal posluchače svým náhlým probuzením z nečinnosti a zjistili, co si mají představit pod zařízením optická časomíra. Viděli robota s pásovým podvozkem a v neposlední řadě také robotické modely z LEGO stavebnic, Fischertechnik stavebnic a seznámili se s jejich možnými variantami programování.

Žáci sledovali jednotlivé populárně-naučné demonstrace s nadšením a opouštěli obě fakulty i město Pardubice plni zážitků a nových informací o vědě a technice. Zjistili, že věda může být i hravá a zábavná.

Ing. Lucie Růžičková
Fakulta elektrotechniky a informatiky UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět