Jsem tu pro vás.“ Vaše kariérní centrum

19. 01. 2016

Je to už rok a půl, co se k životu přihlásilo Kariérní centrum Univerzity Pardubice. Studentům začalo ihned nabízet kurzy a tréninky. Vyzkoušelo několik typů akcí, kterými doposud prošlo 376 studentů. Většina akcí se osvědčila, proto je kariérní centrum ve svém druhém roce s určitými úpravami, které reagují na názory a přání studentů, zopakuje. A zároveň přidá akce nové.

V zimním semestru měli studenti možnost navštěvovat kurz Co je dobré znát před pohovorem u zaměstnavatele“ zaměřený na podporu orientace studentů na trhu práce. Kurz se zabýval například tématy finanční gramotnost, nástrahy pracovního práva, jak napsat životopis a motivační dopis, jak nenaštvat personalistu a dalšími. Součástí kurzu byla i akce Jobs Start, setkání studentů s personalisty firem s možností konzultací. Kurzu se účastnilo v průměru 11 studentů. Velmi zajímavou zkušenost studenti získali při posledním dnu kurzu, kdy pro ně personalisté ze společnosti Faurecia Emissions Control Technologies, s.r.o. připravily akci Assessment centrum nanečisto“. Dopoledne se účastnilo 5 studentů, odpoledne prošlo tímto programem studentů 11. Každý účastník dostal na závěr od personalistů užitečnou zpětnou vazbu.

Studenti hodnotili akci velmi dobře 

Jak jste se cítil během assessment centra (AC)?

Cítil jsem se dobře, líbilo se mi, že tam byli neznámí lidé, takže se člověk mohl vžít do situace, že je to naostro a spolužáci jsou vaše konkurence.

Co vám AC dalo, v čem pomohlo?

Jednoznačně zpětná vazba. Ta mně dala jednoznačně nejvíce.

Myslíte, že vám tato zkušenost pomůže při hledání zaměstnání?

Myslím si, že jednoznačně ano, mám už zkušenost s opravdovým profi pohovorem a toto AC nanečisto i diskuze s personalisty o týden dřív mě hodně posunuli dál a myslím si, že bych teď ten pohovor zvládl o hodně líp.

Co vás překvapilo, zarazilo?

Překvapila mě hodně profesionalita všech lidí, co tam byli, jak personalistů na Jobs Start, tak i na AC, oslovili jste určitě dobré firmy, které jsou špičkami v oboru. Též se mi líbilo, že i ostatní studenti pracovali na maximum a bavilo je to.

Doporučil byste AC nanečisto i dalším studentům?

Určitě ano, už jsem to doporučil spolužákům z oboru,  že kdyby něco takového opět bylo, ať určitě jdou.

                                                                                           (ukázka jednoho hodnocení)

Většina studentů poslala podobná kladná hodnocení. Zástupci společnosti hodnotili studenty rovněž velmi dobře, dokonce řekli, že by si nejraději zaměstnali všechny.

Kurz Jak zahájit podnikání startuje již v polovině února

Na letní semestr pak kariérní centrum pro studenty připravuje kurz Jak zahájit podnikání“, který je zaměřený na podporu studentů směřujících k sebezaměstnání. Kurz přinese odpovědi na otázky typu: Uvažujete o zahájení podnikání?, Jak začít?, Co je potřeba vědět? nebo Na co si dát pozor? V loňském roce kurzem prošlo celkem 17 studentů.

Letos je kurz rovněž připravený a studenti se již hlásí.  Ve středu 10. února je pro ně připravena informativní schůzka. Lektory kurzu budou odborníci z praxe, z institucí i akademičtí pracovníci Univerzity Pardubice. Navíc se nám podařilo domluvit besedu s úspěšným podnikatelem. Plníme tím slib loňské skupině studentů, kteří při hodnocení kurzu v závěru říkali, že by takové setkání přivítali.

3. ročník Byznys Trefy je v plném proudu

Ve svém druhém roce činnosti dostalo kariérní centrum další úkol, organizovat 3. ročník soutěže Byznys Trefa. Studenti podávají své podnikatelské záměry formou vyplněného formuláře, komise pak tyto projekty posoudí a tři nejlepší získají finanční odměnu. Pro soutěžící může být velmi zajímavé hlavně hodnocení záměru, protože tak budou upozorněni na možná rizika, dozví se, co by bylo dobré zlepšit, co by mohli udělat jinak apod. V letošním roce je s touto soutěží nově propojen i kurz Jak zahájit podnikání“ – jeho harmonogram je přizpůsoben průběhu soutěže, aby mohl podpořit soutěžící při přípravách projektů.

Kromě toho zorganizovalo kariérní centrum pro studenty dále ještě čtyři workshopy. Dva v rámci soutěže Byznys Trefa, jeden se věnoval tvorbě podnikatelského záměru a navštívilo ho 11 studentů, druhý pak prezentaci projektového záměru potenciálnímu investorovi, kde bylo 28 studentů. Další dva workshopy doplňují kurz Co je dobré znát před pohovorem u zaměstnavatele“, rozšiřují finanční gramotnost o problematiku úvěrů a životního pojištění, seznamovaly studenty s jejich riziky, ukazovaly, jak posoudit správně výhodnost a nevýhodnost nabízeného produktu. Těchto dvou akcí se zúčastnilo celkem 49 studentů.

V plánu je i řada dalších vzdělávacích akcí

Kariérní centrum má v úmyslu dle svých možností pokračovat v osvědčených kurzech, trénincích, spolupracovat s poradnou APUPA. Do budoucna pak vyhlíží možnosti připravit projekt na rozšíření nabídky své činnosti pro studenty.

Přejme tedy kariérnímu centru hodně sil, dobrých nápadů, skvělých lektorů a pozornosti studentů.

Ing. arch. Iva Svobodová
vedoucí Kariérního centra Univerzity Pardubice


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět