Studenti v Litomyšli mají novou knihovnu. Nabízí jim přes deset tisíc svazků

22. 08. 2016

Do zcela nové knihovny Fakulty restaurování, která sídlí v Litomyšli, mohou od srpna zavítat nejen studenti, ale také odborná veřejnost. Najdou ji ve zrekonstruované části piaristické koleje, kde se nacházejí i další fakultní ateliéry a pracoviště. Ke studiu mohou využít více než deset tisíc odborných svazků a desítky periodik.

Fakulta „zažívala“ v posledních letech sérii rekonstrukcí a rozšiřování svých budov a jejich vybavení. Přestěhování knižního fondu z již nevyhovujících prostor děkanátu bylo posledním velkým krokem k modernizaci studijního, technického a vědeckého zázemí fakulty. To může nyní směle konkurovat evropským institucím podobného zaměření.

Knihovna stojí na zámeckém návrší

Fakulta restaurování převzala v roce 2014 zpět do svého užívání objekt piaristické koleje, který byl zcela zrekonstruovaný z evropských peněz v rámci projektu Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli (reg. č.: CZ.1.06/5.1.00/01.06135), jehož příjemcem bylo město Litomyšl. Součástí rekonstrukce byla i přístavba, která byla dokončena spolu s přednáškovou aulou v roce 2015. A právě tato přístavba poskytla nové knihovně reprezentativní zázemí.

V knihovně najdete i „diplomky“

Oborová uměnovědná knihovna Fakulty restaurování, zaměřená svým fondem na studijní programy fakulty, obsahuje více než 10 tisíc svazků a 38 titulů odborných periodik. Navíc jsou zde k dispozici bakalářské a diplomové práce absolventů fakulty a též Institutu restaurování a konzervačních technik, o. p. s, ze kterého v roce 2005 Fakulta restaurování vznikla. Tento fond je průběžně doplňován o nové publikace, aby tak studenti mohli využívat aktuální informace z daného oboru. Knihovnu využívá i odborná veřejnost, časté jsou návštěvy specialistů v oboru restaurování, dějin umění apod., navštěvují ji též studenti jiných vysokých škol.

Úpravy na fakultě zamířily do cíle

Věříme, že knihovna spolu s nedávnou celkovou rekonstrukcí budovy ateliérů a laboratoří v areálu fakulty, která byla dokončena na jaře letošního roku, poskytne studentům i vyučujícím optimální podmínky pro jejich odborný rozvoj.  

PhDr. Tomáš Kupka
proděkan pro studium, pedagogickou činnost a rozvoj Fakulty restaurování UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět