Na mezinárodním kongresu věnovaném léčení ran se podílela i Fakulta zdravotnických studií

27. 01. 2016

Každý rok v lednu se Pardubice stávají „mekou ranhojičů“, tradičně se tu koná kongres s názvem Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. Na jeho pořádání se podílí také Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice i její studenti. Jako fakulta nabízející studijní program ošetřovatelství má k tomuto tématu co říci.

Kongres s mezinárodní účastí se na půdu konferenčního centra Univerzity Pardubice vrátil již počtrnácté. V Pardubicích má svoji dlouholetou tradici a přijíždějí na něj odborníci z celé České republiky i zahraničí. Pořadatelem je každoročně Česká společnost pro léčbu ran (ČSLR). Na pořádání se kromě pardubické nemocnice podílí právě i Fakulta zdravotnických studií, jejíž studenti jsou každoročně součástí organizačního zázemí akce. V samém úvodu kongresu promluvil k publiku také děkan Fakulty zdravotnických studií prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc.

Dvoudenní kongres nabídl výsledky výzkumů i pohled z praxe

Kongres proběhl ve dvou dnech (21. a 22. ledna 2016) a zaznělo na něm mnoho příspěvků věnujících se problematice léčby chronických nehojících se ran. Výskyt těchto ran se neustále zvyšuje vlivem demografického trendu stárnoucí populace a nárůstu výskytu civilizačních chorob, v jejichž důsledku rány vznikají. Mezi ty nejčastější patří bércové vředy žilní, arteriální a smíšené etiologie, syndrom diabetické nohy, dekubity, onkologické rány a další. Česká společnost pro léčbu rány si uvědomuje důležitost vzdělávání v této oblasti a kongres každoročně přináší mnoho novinek prostřednictvím příspěvků z praxe a závěrů výzkumů a klinických studií.

Léčba ran je multioborovou záležitostí a vstupují do ní metody léčby, jako je vlhká terapie, podtlakový uzávěr rány, kompresivní terapie, nutriční terapie, léčba bolesti a mnohé další.  Na kongresu zaznělo celkem 65 přednášek, proběhlo 19 workshopů a celkový počet účastníků se přiblížil tisícovce.

K problematice se vyjádřila i Fakulta zdravotnických studií

Za Fakultu zdravotnických studií prezentovala Mgr. Romana Procházková z katedry ošetřovatelství, která se léčbě ran věnuje. Vystoupila s příspěvkem pod názvem Jednoduché intervence v podpoře kvality života u pacientů s bércovou ulcerací. Představila dotazník hodnocení kvality života u pacientů s chronickou nehojící se ránou Wound-QoL, proces překladu tohoto standardizovaného dotazníku do českého jazyka a poukázala na důležité intervence, které zlepšují kvalitu života pacientů, avšak stále se v nich v praxi vyskytují nedostatky – léčba bolesti, péče o ránu a okolí, kompresivní terapie a jiné. Představila také, jak probíhá výuka studentů fakulty zaměřená na léčbu ran v rámci bakalářských a zejména magisterských studijních programů. Výuka probíhá v úzké spolupráci s primářem MUDr. Ivo Burešem z Geriatrického centra Pardubické nemocnice (předseda ČSLR) a s dalšími členy jeho týmu.

Fakulta zdravotnických studií má akreditován certifikovaný kurz Specifická ošetřovatelská péče o chronické rány a defekty, který je implementován do výuky magisterského programu, a studenti  se po absolvování předmětu stávají držiteli certifikátu. Fakulta plánuje tento certifikovaný kurz otevřít také pro sestry z praxe a zařadit se tak mezi významné vzdělavatele v této problematice.

Zajímavý pohled na léčbu ran přineslo Polsko

Kromě jiného zazněly informace o činnosti České společnosti pro léčbu ran a o její spolupráci s Evropskou asociací společností pro léčbu ran (EWMA - European Wound Management Association), ve které je ČSLR členem. Zajímavým sdělením, které vyvolalo mnoho otázek a zamyšlení, byl příspěvek specialistky pro hojení ran a místopředsedy Polské společnosti pro léčbu ran, kteří informovali o tom, že od 1. ledna 2016 mají sestry v Polsku větší kompetence v léčbě ran, mohou samostatně vést léčbu rány a dokonce mají právo preskripce produktů vlhké terapie. V předsednictvu a kuloárech zazněly názory, že bychom se měli u našich sousedů inspirovat a přijmout to, že především vysokoškolsky vzdělané sestry se specializací mají mít v této oblasti větší kompetence. Zazněly také příspěvky ze zemí, jako je Švédsko, Velká Británie, Německo, Švýcarsko a Rakousko. 

Mgr. Romana Procházková
Katedra ošetřovatelství Fakulty zdravotnických studií


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět