Listerie, legionela a další bakterie v hlavní roli na semináři mikrobiologů

10. 03. 2016

Již počtvrté se v obnovené podobě konal seminář věnovaný aktuálním otázkám mikrobiologie potravin. Letos se účastníci sešli na půdě Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Setkání nabídlo řadu zajímavých témat i diskusí.

Účast na tomto mikrobiologickém setkání byla ve dnech 16. a 17. února 2016 poměrně hojná. Do Pardubic přijelo 50 účastníků, se zajímavými příspěvky vystoupilo 11 přednášejících. Byla diskutována témata tradiční potravinářské mikrobiologie jako taxonomie, výskyt a detekce listerií, enterotoxiny Staphylococcus aureus, kvantifikace Lactobacillus acidophilus a Lactobacillus casei, identifikace bakterií rodu Acinetobacter, biofilmy, kontaminace papírových potravinářských obalů, ale i nové metody kontroly kvality potravin s využitím systému GreenLightTM.

Velmi zajímavé byly rovněž příspěvky týkající se výskytu legionel v zahradnických substrátech i výskytu mikroskopických hub na archivních tiscích v benediktinském klášteře Rajhrad. Nejvíce diskutujících se přihlásilo k příspěvku RNDr. Erbana, který se týkal mikroflóry chlebů kvašených a kynutých. Účast na semináři obnovily rovněž firmy nabízející laboratorní materiál a kultivační média, v Pardubicích novinky v mikrobiologii prezentoval zástupce firmy Čaderský-Envitek.

Na organizování semináře se periodicky podílejí VŠCHT Praha, VÚVeL Brno a Univerzita Pardubice. Další setkání potravinářských mikrobiologů bude v režii VŠCHT v Praze a proběhne v únoru 2017.

Ing. Marcela Pejchalová, Ph.D.
Katedra biologických a biochemických věd FChT


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět