Studenti a zaměstnanci dopravní fakulty se setkali s významným odborníkem z praxe

30. 06. 2016

Vedoucí Odboru rozvoje městské hromadné dopravy a člen představenstva Dopravního podniku města Brna, a.s., Ing. Josef Veselý pobýval začátkem května na Dopravní fakultě Jana Pernera. Během návštěvy se stihl potkat se studenty i akademickými pracovníky a realizovat pro ně přednášku o využití vyššího kolejového systému v prostředí MHD a seznámil je také s příběhem Rychlé tramvaje“ v Brně.

Přednášející přijel na fakultu v úterý 10. května a nejprve přítomné seznámil se svojí bohatou profesní kariérou, následně se věnoval již dané přednášce. Nejprve vyzdvihl některé historické souvislosti, které mají vliv do současné doby a podle jeho mínění tomu tak bude i v budoucnu. Některé závěry byly překvapivé a přítomné zaujaly. Se zájmem se především setkala jeho zevrubná informace o vývoji strategických dokumentů včetně generelů dopravy od 60. let 20. století do současnosti, zejména potom vyzdvihnutí a zdůraznění jednotlivých souvislostí. Pro účastníky byla zajímavá prezentace dříve sestavených strategických dokumentů a jejich velká shoda se současným stavem.

Účastníky zaujal jejich přímým zapojením

Ing. Veselý, který je v uvedené oblasti odborníkem na slovo vzatým, vysvětlil výhody a nevýhody jednotlivých konceptů řešení tzv. kolejových diametrů a v rámci částečné improvizace se pokusil o shrnutí jednotlivých důsledků pro praxi přímo účastníky přednášky, což všechny zaujalo.

Zajímavý byl i jeho pohled na zapojení dopravních odborníků a expertů do rozhodování. Současně vyzdvihl na konkrétních případech význam terciálního vzdělávání v oblasti dopravy, resp. zaměření tohoto vzdělávání v minulosti s důrazem na praktické využití u těchto složitých dopravních systémů. Podle jeho názoru je v této oblasti velká perspektiva v rámci vysokého školství dopravního zaměření.

Neopomenul ale na druhou stranu vhodným způsobem upozornit, že v případě strategického rozhodování se musí počítat s tím, že ne ve všech případech se jedná o čistě odborný pohled.

Studenti se zajímali o témata diplomek

V závěru nastínil stávající stav problematiky tzv. Severojižního diametru v Brně a základní možnosti koncepce dalšího rozvoje ve vztahu nejen ke statutárnímu městu Brnu, ale celé brněnské městské aglomeraci.

Po ukončení přednášky se rozproudila velká diskuze, která výrazně překročila svůj původně stanovený čas. Ohlasy účastníků byly velmi příznivé, v případě studentů dokonce vedly k projednávání možností řešení závěrečných prací. Nezbývá než doufat, že se v brzké době uskuteční podobné návštěvy jiných odborníků z praxe a setkají se s takovým úspěchem jako tato.

doc. Ing. Pavel Drdla, Ph.D.
Katedra technologie a řízení dopravy DFJP


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět