Se špičkovým pracovištěm seznámil studenty chemie profesor František Švec

4. 11. 2016

Fakultu chemicko-technologickou navštěvuje se svými přednáškami řada odborníků. Studenti tak mají možnost setkat se s nejrůznějšími osobnostmi, seznámit se jejich prostřednictvím se špičkovými pracovišti v oboru, jejich charakteristikami, pokroky a dosaženými výsledky. Jedním z nich byl například i profesor František Švec z Pekingské univerzity chemické technologie.

František Švec vystudoval pražskou VŠCHT, odkud po postgraduálním studiu přešel do Ústavu makromolekulární chemie ČSAV. V roce 1992 se stal členem fakulty na Cornellově Univerzitě ve Spojených státech, kde navázal dlouholetou spolupráci s prof. Jean M. J. Fréchetem. Spolu publikovali první práce týkající se přípravy monolitických stacionárních fází. Jejich pionýrské práce vedly k rozšíření tohoto typu separačních médií v různých vědeckých skupinách po celém světě, včetně skupiny prof. Jandery na Univerzitě Pardubice. Od roku 1997 byl pak zaměstnán jako profesor na Kalifornské Univerzitě v Berkeley a od roku 2005 pak i v Lawrencově Národní Laboratoři v Berkeley kde vedl oddělení Organické a makromolekulární syntézy.

V současné době působí jako profesor na Pekingské Univerzitě Chemické Technologie. Během své vědecké kariéry publikoval přes 445 prací včetně 56 kapitol knih a souhrnných článků, které byly citovány zhruba 23 000krát, editoval tři knihy a je spoluautorem 75 patentů, z nichž některé nalezly uplatnění v praxi. Jeho h-index dosahuje hodnoty 90. 

Výsledky dosažené v průběhu kariéry

Přítomnost profesora Švece umožnila přítomným seznámit se se špičkovým pracovištěm v oboru přípravy a charakterizace monolitických stacionárních fází, s výsledky na něm dosaženými a s možnostmi, které výzkum monolitických stacionárních fází nabízí. Fakultu chemicko-technologickou a její katedru analytické chemie profesor František Švec totiž navštívil s přednáškou „Nové trendy v přípravě a použití polymerních monolitů v chromatografických separacích“, v níž se zaměřil nejprve na popis základních rozdílů mezi chromatografickou separací na klasických kolonách plněných sférickými částicemi a kolonách tvořených jedním kusem porézního materiálu – monolitickou stacionární fází. Poté následoval popis přípravy separačních kolon s monolitickou fází a přehled nejdůležitějších výsledků dosažených v průběhu dlouhé kariéry prof. Švece.

Studenti se o téma zajímali

V další části přednášky se prof. Švec zaměřil na možnosti ovlivnění selektivity separace pomocí cílené modifikace povrchu monolitických fází umožňující pokrytí povrchu polymeru různými funkčními skupinami, enzymy, nebo nanočásticemi. V poslední části se přednáška zaměřila na nejnovější možnosti umožňující přípravu kompozitních materiálů obsahujících polymerní fází a koordinační struktury iontů kovů a organických ligandů (metal-organic frameworks). Tento nový typ materiálů poskytuje (nejen) v analytické chemii široké spektrum využití v úpravě vzorku, chirálních separacích, enzymatických reaktorech, či vlastních chromatografických stacionárních fází.

Následná diskuze se zaměřila na budoucí možnosti využití polymerních monolitů, možnosti jejich dalších modifikací a rozšíření aplikačních možností mimo současné oblasti analytické chemie.

RNDr. Jiří Urban, Ph.D.
Katedra analytické chemie FChT


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět