Univerzita se představila českým i slovenským středoškolákům

16. 11. 2016

Podzim plný prezentací zakončila Univerzita Pardubice začátkem listopadu v Brně. Konal se tu tradiční veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus. Šanci seznámit se s nabídkou oborů všech sedmi fakult tak měli čeští, ale i slovenští studenti. A představování nekončí. Na fakultách pomalu začínají dny otevřených dveří, které vyvrcholí v lednu 2017.

Před účastí na veletrhu Gaudeamus v Brně zavítali zástupci Univerzity Pardubice také na dva slovenské veletrhy. Slovenští studenti totiž patří dlouhodobě k nejpočetnější skupině zahraničních studentů v pardubickém kampusu a Univerzita Pardubice jim může nabídnout řadu perspektivních oborů.

Nejdříve Nitra a Bratislava, pak Brno

O možnostech vysokoškolského studia v Pardubicích tak zástupci univerzity informovali nejdříve v Nitře (ve dnech 4. a 5. října), odkud se přesunuli do Bratislavy na mezinárodní veletrh Akadémia (ve dnech 11. až 13. října). Toho se pravidelně již patnáct let účastní především Fakulta chemicko-technologická. Pro zájemce ze Slovenska je naše univerzita totiž stále atraktivní, a to jak svou širokou nabídkou studijních oborů, tak snadnou dostupností. Cesta z Bratislavy do Pardubic trvá pouhé tři hodiny vlakem,“ doplnila Mgr. Ivana Švecová z referátu pro vzdělávání a záležitosti studentů Univerzity Pardubice.

Studenti vyzkoušeli vědu pro život

Kromě návštěvy univerzitního stánku, kde se studenti osobně dotazovali na vše, co je o univerzitě zajímá, mohli si odnést také řadu tištěných materiálů týkajících se studia a přijímacího řízení. Každý den také mohli absolvovat informační přednášku.

Zájemci v Brně se mohli vydat také do sekce Věda pro život, do níž se zapojily naše tři technické fakulty. V této interaktivní části našeho stánku se seznámili s nejrůznějšími zajímavostmi z moderní vědy a techniky a mohli vstoupit například do světa virtuální reality, která už zdaleka není určena pouze ke hrám a domácí zábavě, ale potenciál pro její uplatnění je mnohem větší.

Studenti se mohou podívat do poslucháren i laboratoří

Prezentací na veletrzích ale setkání se studenty nekončí. V následujících dnech mohou přijet rovnou do Pardubic (a Litomyšle) a podívat se na jednu z fakult. Zanedlouho totiž začnou dny otevřených dveří, při nichž studenti zavítají přímo na půdu Univerzity Pardubice, možná své budoucí alma mater. Ještě letos mohou navštívit třeba Dopravní fakultu Jana Pernera, která se studentům otevře v sobotu 26. listopadu, nebo Fakultu zdravotnických studií v sobotu 10. prosince

Mgr. Zuzana Paulusová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět