Univerzitní knihovna má sestřičku. Sídlí na katedře literární kultury a slavistiky

10. 05. 2016

Tvůrčí člověk nosí v hlavě nápad, který se časem tak zavrtá a vyroste, že je nutné mu dopomoci na svět. Výtvarnice Mgr. Zuzana Martínková, která mimo jiné působí na Ústavu historických věd Fakulty filozofické, s tím má bohaté zkušenosti. A když se objevil další nápad a s ním další výzva, byla ochotná dotáhnout jej do konce.

Kdy se nápad na založení příruční knihovny na katedře objevil?

Asi bych se nejprve měla vymezit vůči tomu glorifikujícímu perexu. Zní sice velice vznešeně, ale realita je božsky prozaická. Výtvarnice ano, leč programově amatérská, spíše nadšenec a absolvent výše zmiňované katedry, toho času doktorand a správce Poslední knihovny čili Příruční knihovny KLKS. To jsem. Nicméně iniciativa vzešla z vedení katedry, konkrétně od doktora Iva Říhy. Jádro knihovny tvoří publikace, které pro studijní účely věnoval katedře docent Petr Poslední. V akademickém roce 2014/2015 jsem ještě jako pomocný vědecký pracovník katalogizovala knihy doc. Posledního. Tou dobou už se mluvilo o záměru vytvoření katedrové knihovny.

Účastnila jste se realizace projektu a dohlížíte na provoz knihovny. Jak těžké bylo nápad realizovat?

9. března skupinka silných a ochotných studentů přenosila knihy z 12. patra budovy EA o patro níž, do učebny 11022. Tak to vzniklo. Nemělo to manifest, nemá to ukotvenou právní základnu, prostě se to jednou stalo. Bylo to těžké, říkali kluci, ale nosili to postupně, takže se nedá mluvit o nějaké otrocké dřině. Den nato jsem založila na Facebooku profil knihovny, kam pravidelně přidávám příspěvky a novinky. Ten profil je takovou kronikou knihovny. O týden později se konala akce Knihy a muffiny, kterou byl provoz knihovny slavnostně zahájen.

Proč příruční knihovna?

Neb je studentům při ruce. Momentálně jsme ve zkušebním provozu, knihovna je přístupná zatím pouze ve středu, ale plánujeme prodloužení výpůjční doby. Slovo příruční také značí fakt, že knihy jsou k dispozici pouze k prezenčnímu prostudování. Není ale problém si texty ofotit nebo okopírovat.

Jakou plní knihovna funkci?

Šlechtici si budovali knihovny jednak pro potřeby sebevzdělání, ale hlavně kvůli sebeprezentaci. Vznik naší knihovny byl iniciován existencí většího množství knih, které by bylo škoda nenabídnout studentům. Pro uplatnění funkce reprezentační by bylo třeba mnohem více prostředků na vhodnější prostory pro knihy i pro studenty, které naše literární katedra bohužel nemá.

Je knihovna pouze pro studenty KLKS a je v ní jen odborná literatura?

Do naší knihovny může přijít každý student. Převládají sice odborné texty věnující se literární vědě a literárně-kulturní periodika, ale máme i knihy věd historických, beletrii českou i světovou. Takže kdo potřebuje, má u nás dveře otevřené.

Doplňujete knihy?

Knihy nám neustále přibývají, za což jsme vděční. Učitelé přinášejí tituly, které mají duplicitně nebo které již nepotřebují, můj kamarád věnoval knihovně téměř kompletní ročník časopisu A2, čímž si připojistil místo v nebi. Nové tituly ale nenakupujeme.

Působíte v redakci literárního časopisu Partonyma, hodláte prostor využít pro autorská čtení?

To prostory, ve kterých je knihovna umístěna, prozatím neumožňují. Skupinka studentů oboru Historicko-literární studia pořádá pravidelná Studentská čtení, ale ta probíhají ve vybavené učebně ve 13. patře, kde mají přece jen příjemnější podmínky. Do budoucna bychom ale rádi prostor knihovny zvelebili, aby mohl sloužit studentům třeba jako relaxační místnost.

Co tedy chystáte s knihovnou do budoucna?

Například ještě nemáme cedulku na dveřích. Tu plánuji v dohlednu vytvořit. Stále se snažíme zamaskovat do očí bijící stáří skříní, ve kterých jsou knihy uloženy. K tomu slouží například plakáty, kterými jsme polepili křídla skříní. Knihovna funguje hlavně díky nadšení několika jednotlivců, zejména doktorky Marty Pató a doktora Iva Říhy. Naším cílem je udržet knihovnu v chodu a rozšiřovat její nabídku.

Co byste vzkázala studentům?

Že jsou zváni! Můžeme poskytnout kafe nebo čaj. Otevřeno je každou středu od 13:30 do 16:00 v učebně 11022 budovy EA. Průběžně aktualizuji soupis knih, který je k dispozici na webových stránkách katedry KLKS pod záložkou Katedrová knihovna. Aktuality a kontakt na mě naleznete na facebookovém profilu knihovny Příruční knihovna KLKS.

Bc. Vojtěch Záleský
student Fakulty filozofické UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět