Záchranáři mají vlastní sanitku. Připravují se v ní na své budoucí povolání

3. 06. 2016

Fakulta zdravotnických studií má pro výuku studentů novou pomůcku. Od Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje dostala svoji vlastní sanitku, která poslouží budoucím záchranářům jako cvičné vozidlo. Již nyní parkuje sanitka v areálu fakulty v Černé za Bory a čeká na drobné úpravy, aby v ní mohla začít plnohodnotná výuka.

Na Fakultě zdravotnických studií probíhá výuka studentů v bakalářském studijním oboru Zdravotnický záchranářod roku 2008. Praktická výuka v rozsahu 1800 hodin v rámci přípravy na toto náročné povolání probíhá krom lůžkových zdravotnických zařízení také na jednotlivých výjezdových stanovištích zdravotnické záchranné služby, a to nejen v našem kraji.

Aby byli studenti co nejlépe připraveni na práci ve výjezdové skupině má Fakulta zdravotnických studií dvě specializované učebny pro výuku Urgentní medicíny a medicíny katastrof. V těchto učebnách prochází studenti jednotlivé klíčové dovednosti. Také zde trénují komplexní modelové situace, při kterých prokazují schopnost zhodnotit celkový stav pacienta, zvolit správné intervence pro zabránění zhoršení daného stavu a rozhodnout o dalším postupu, směřování do zdravotnického zařízení s adekvátním monitorováním během transportu.

Tréninky modelových situací nově i v sanitce

Pro větší názornost a lepší přípravu do praxe budou nyní studenti trénovat komplexní modelové situace také ve vyřazeném voze zdravotnické záchranné služby. Jedná se o nejnázornější pomůcku pro výuku, jakou jsme mohli pro studenty získat. Ve vozovém parku pardubické záchranné služby bylo od roku 2012 pořízeno 37 nových vozů. Díky tomu se mohlo vyřadit deset používaných vozů a po dohodě krajských radních došlo k převodu jednoho z nich na fakultu.

Oficiálně byla sanitka převzata 13. dubna v prostorách záchranné služby Pardubického kraje z rukou náměstka hejtmana Pardubického kraje Ing. Romana Línka, MBA za přítomnosti děkana Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice  prof. MUDr. Josefa Fuska, DrSc., a vedoucího katedry klinických oborů Mgr. Jana Pospíchala. Od 19. Května je k dispozici v prostorách areálu fakulty a čeká na zprovoznění.

Pěvně věříme, že cvičný vůz plně poslouží účelům, pro které byl pořízen a zpestří se tak výuka a cvičení urgentní medicíny.

Mgr. Ivana Kubíčková, DiS. a Mgr. Jan Pospíchal
Katedra klinických oborů FZS


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět