Středoškoláci jsou v laboratořích fakult jako doma

8. 04. 2016

I v letošním roce mají středoškoláci šanci docházet na pracoviště několika fakult Univerzity Pardubice a zpracovávat své projekty. I letos totiž univerzita pokračuje v Systematické badatelské činnosti středoškoláků, a to ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje a za finanční podpory Pardubického kraje.

Již od ledna zpracovávají žáci přímo na univerzitní půdě výzkumné úkoly a díky tomu se blíže seznamují s akademickým prostředím a technickými obory, které patří na trhu práce mezi nejžádanější. Více než dvacítka žáků ze středních škol Pardubického kraje získává ve svém volném čase přímou, kontaktní a individuální formou vědomosti v kontextu nejnovějších vědecko-výzkumných poznatků. Navíc prohlubuje svůj intenzivní zájem o technické a přírodovědné obory a naučí se také prezentovat výsledky své práce.

Do středoškolského bádání se zapojily čtyři fakulty

Žáci pracují pod vedením dvacítky akademických pracovníků z Dopravní fakulty Jana Pernera, Fakulty ekonomicko-správní, Fakulty chemicko-technologická nebo Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Věnují se jim zkušení akademici, mezi nimi i profesoři a docenti z těchto fakult. Studenti mají proto mnohdy možnost spolupracovat s vědeckými kapacitami daných oborů a učit se od těch nejlepších. A navíc přijdou do kontaktu i se stávajícími studenty. Systematická badatelská činnost je naučí i týmové práci a pomůže jim vyprofilovat se pro své budoucí uplatnění.

Těší nás, že se do projektu zapojili žáci z různých typů středních škol, mohu jmenovat například Střední průmyslovou školu chemickou Pardubice, Střední průmyslovou školu Chrudim, Střední školu automobilní Holice, Gymnázium Mozartova Pardubice, Gymnázium J. K. Tyla Hradec Králové či Střední zdravotnickou školu Pardubice,“ uvedla koordinátorka projektu Jana Pašťalková z Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje.

V červnu zakončí žáci svou celoroční práci na konferenci

Výsledky své práce budou následně prezentovat v červnu téhož roku na závěrečné konferenci mladých vědců. Jak by měl vypadat veřejný projev a jak efektivně představit svůj projekt se žáci dozvědí na semináři prezentačních dovedností, který pro ně Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje připravuje na jarní měsíce. Svůj výstup mohou mladí autoři uplatnit také na soutěžích typu Středoškolská odborná činnost (SOČ) či na Festivalu vědy pro děti a mládež AMAVET.

Systematická badatelská činnost (SBČ) navazuje na BRAVO II, projekt realizovaný Univerzitou Pardubice v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který byl zaměřen na popularizaci vědy, výzkumu a odborných činností Univerzity Pardubice a jejích fakult.

Mgr. Zuzana Paulusová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět