Studenty Fakulty filozofické navštívila senátorka Miluše Horská

6. 01. 2016

Stalo se již tradicí, že se posluchači předmětu Základy státní a územní správy, který se vyučuje na Fakultě filozofické, setkávají během výuky s místopředsedkyní Senátu Parlamentu České republiky Miluší Horskou. Zatím poslední beseda proběhla ve čtvrtek 3. prosince 2015.

Posluchači byli v jejím úvodu seznámeni s postavením, které Senát zaujímá v současném modelu parlamentní demokracie.

Poté přišla řada na dotazy. Týkaly se například úlohy lobování v politice, stejně jako dojmů, s nimiž M. Horská opouštěla Vatikán po přijetí papežem Františkem. Dotkly se i současné vlny teroristických útoků otázkou, zda v republice nevyvolá tlak na omezování osobních a občanských svobod. Odpověď byla jednoznačná: Ano.“

V samém závěru besedy přiblížila Miluše Horská své zvažování nad tím, zda se po vypršení senátorského mandátu pokusí na Pardubicku o jeho znovuzískání. 

PhDr. Miloš Charbuský, CSc.
Fakulta filozofická UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět