Talentovaní středoškoláci letos opět bádali na půdě univerzity

21. 07. 2016

Stejně jako v předchozích letech, docházela skupinka středoškoláků z několika škol v Pardubickém kraji na pracoviště a do laboratoří fakult Univerzity Pardubice. Pracovali zde na svých badatelských a výzkumných projektech a okusili, jak vypadá práce vědců. Své výzkumné úkoly pak prezentovali na závěrečné Konferenci mladých vědců a někteří budou ve spolupráci pokračovat.

Přes dvacet středoškoláků z Pardubického kraje zpracovávalo v akademickém roce 2015/2016 výzkumný úkol na čtyřech fakultách Univerzity Pardubice. Po několik měsíců pracovali pod vedením odborných pracovníků univerzity, kteří jim coby jejich mentoři poskytovali cenné rady a zkušenosti ve vybraných oblastech výzkumu. Kromě odborných dovedností si studenti osvojovali i schopnosti zpracovat své vědecké výsledky do písemné podoby i je prezentovat.

Záběr témat byl široký

Své výzkumné úkoly a badatelské práce tvořili studenti na Dopravní fakultě Jana Pernera, Fakultě chemicko-technologické, Fakultě ekonomicko-správní a Fakultě zdravotnických studií. Tematická škála byla proto velmi pestrá. Od vývoje kola pro speciální motocykl, přes poškození břitů, rozložení a velikost sil mezi kolem a vozovkou, hodnocení použitelnosti webů až po ryze zdravotnická a chemická témata. „Formou posterů studenti zpracovali například to, jaká je informovanost žáků o kardiopulmonální resuscitaci či jaké existují alternativní metody odstraňování biologicky obtížně odbouratelných kyselých barviv z odpadních vod,“ doplnila Mgr. Jana Hoffmanová, koordinátorka Systematické badatelské činnosti z Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje, která pro studenty v závěru školního roku Konferenci mladých vědců připravila. Té navíc předcházely i semináře prezentačních dovedností, na kterých se studenti teoreticky i prakticky připravovali na představení svého projektu. Zajímavých témat byla celá řada.

Lukáš Janecký soutěžil dokonce ve Phoenixu

Mezi studenty, kteří prezentovali výsledky své práce, byl také Lukáš Janecký ze Střední průmyslové školy chemické Pardubice, který ale není v laboratoři Fakulty chemicko-technologické žádným nováčkem. Pohybuje se v ní od druhého ročníku střední školy, kdy spolu se spolužáky vyslechl přednášku prof. Ing. Aleše Růžičky, Ph.D., z Fakulty chemicko-technologické na téma využití nově modifikovaných ligandů v syntetické chemii. Daná problematika ho zaujala natolik, že se s přednášejícím domluvil na docházení do laboratoře se zaměřením na moderní organokovovou a koordinační chemii. Zůstal tam dodnes a daří se mu. „Od experimentování pod dozorem jsem se zanedlouho dostal k vlastní práci a časem se dostavily i první výsledky,“ říká student Lukáš Janecký. Se svým projektem úspěšně reprezentoval na Vernadského soutěži vědeckých talentů v Moskvě, kde mu bylo uděleno nejvyšší ocenění ruské akademie věd a zlatá medaile s potiskem hlavy Vernadského. Letos v květnu se účastnil soutěže středoškolských projektů Intel ISEF 2016 v arizonském Phoenixu. Nově syntetizované sloučeniny, na nichž pracuje, mají potenciál potlačit činnost enzymů rozkládajících neutransmittery a způsobující neurodegenerativní nemoci. Jednalo by se tak o výrazný příspěvek k léčbě Alzheimerovy choroby.

Cestu na univerzitu našel i další talent Jan Blaha

Na jinou mezinárodní soutěž vědeckých a technických projektů pro středoškoláky I-SWEEEP (The International Sustainable World Energy, Engineering and Environment Project Olympiad) v texaském Houstonu odjel také letos v květnu středoškolák Jan Blaha z přeloučského gymnázia. Ten konzultoval svůj výzkumný úkol na Katedře biologických a biochemických věd Fakulty chemicko-technologické. „Honza se stal regulérním členem týmu, kde jsou i starší studenti, kteří pracují na obtížnějších projektech. Chci, aby věděli, že práce každého z nich je pro dlouhodobý rozvoj laboratoře zásadní, i když se o tom zrovna nepíše v novinách,“ řekla RNDr. Olga Hrušková-Heidingsfeldová, CSc., ze zmíněné katedry biologických a biochemických věd. S projektem Karbonická anhydráza Nce103p patogenní kvasinky Candida parapsilosis získal Jan Blaha 3. místo v kategorii Environment – Health and Disease Prevention a ve spolupráci s Dr. Hruškovou-Heidingsfeldovou chce pokračovat i nadále.

Rozhovor s Olgou Hruškovou-Heidingsfeldovou o spolupráci se středoškoláky čtěte zde.

Konference měla i své nejlepší řečníky

Na konferenci vybírala porota také nejlépe prezentovanou práci. Jako nejlepší prezentátory vybrala tyto studenty: Dominik Mišovic (SPŠ Chrudim), který na DFJP pracoval na Stanovení optimálních řezných podmínek. Jako druhý se umístil Štěpán Přibyl (Gymnázium J. K. Tyla HK), který se na FChT věnoval tématu Výroba a vlastnosti DSSC na bázi TiO₂. A jako třetí skončil Vlastimil Horálek (Gymnázium Dašická Pardubice), který rovněž na FChT vytvořil práci týkající se Formulace a přípravy polymerního filmu „na míru“ pro oxid křemičitý.

Letošní Systematická badatelská činnost středoškoláků, kterou finančně podpořil ze svého rozpočtu Pardubický kraj, je sice u konce a studenti užívají zasloužených prázdnin, v novém školním (akademickém) roce se ale brány laboratoří otevřou talentovaným studentům znovu a naši akademičtí pracovníci tak možná vychovají další nadějné mladé vědce, o nichž v budoucnu ještě uslyšíme.

Mgr. Zuzana Paulusová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět