Jak nové technologie ovládnou naše životy? Odpovědi dala výstava Elektrotechnika/IT

7. 11. 2016

Pardubické centrum Ideon se v druhé polovině října proměnilo v mekku milovníků IT. Uskutečnil se tu druhý ročník výstavy Elektrotechnika/IT. Výstavy se účastnily desítky firem zejména z východočeského regionu a svoje stánky zde měly také dvě technické fakulty Univerzity Pardubice – Fakulta elektrotechniky a informatiky a Dopravní fakulta Jana Pernera.

Na stánku Fakulty elektrotechniky a informatiky získali zájemci nové vědomostmi o blízké budoucnosti využívání nových technologií, a tak odcházeli velmi spokojeni. „FEI se již podruhé stala důležitou a nedílnou součástí výstavy Elektrotechnika/IT, jejímž letošním motem bylo téma: Podpora spolupráce firemního sektoru a technického vzdělávání.Nejen zde se vystavující firmy doslova přetahují o naše absolventy. Obrovský zájem firem je směřován i do aktivní spolupráce při výuce anebo zadávání a řešení závěrečných prací studentů,“ dodal Ing. Zdeněk Němec, Ph.D., děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky.

Studenti objasnili podstatu řady principů

Studenti doktorského studia a akademičtí pracovníci u svých stánků prezentovali návštěvníkům výstavy velmi zajímavé ukázky z oblastí elektrotechniky, informatiky a automatizace. Návštěvníci si vyzkoušeli princip fungování optoelektronického zabezpečení prostoru (laserové závory), možnosti naskenování předmětu nebo člověka pomocí 3D skeneru a naskenovaný obraz převést do skutečné podoby pomocí 3D tiskárny. Studenti byli připraveni dopodrobna objasnit i princip bezdrátového přenosu energie, vysokorychlostní kamery, termokamery, antén, bezdrátového měření vzdálenosti, oblíbená byla i elektronická hra (ne)šikovné ruce. V oboru automatizace byly k dispozici praktické ukázky řízení pomocí programovatelných logických automatů a výrobků studentů z oblasti mechatroniky a robotiky.

Nejvíce táhla virtuální realita

Mezi návštěvníky z řad laické veřejnosti i studenty základních a středních škol byla jednoznačně nejvyhledávanější virtuální realita. Stačilo, aby si zájemce nasadil brýle a do rukou si vzal ovladače a hned byl obklopen jiným světem. V něm si všichni mohli vyzkoušet výukové programy, návštěvu Benátek, Islandu, USA a dalších zajímavých destinací nebo si zahrát oblíbenou hru na obranu hradu před Vikingy. „Virtuální realita není určena pouze ke hrám a domácí zábavě, potenciál pro její uplatnění je mnohem větší. Může být využita k trénování dovedností, při návrhu zařízení a jeho testování se snížením potřeby konstrukce prototypů nebo testování nebezpečných situací. Své místo najde i ve výuce, kde vyniknou výhody simulace a výsledný efekt je umocněn realističností vizualizace,“ doplnil Ing. Daniel Honc, Ph.D., vedoucí katedry řízení procesů.

Rozjeď si svou lokomotivu

Zajímavosti nabídla návštěvníkům i Dopravní fakulta Jana Pernera. „Pro zástupce firem i širokou veřejnost jsme připravili studentské experimentální kolejové vozidlo, které bylo v rámci omezeného prostoru i pojízdné. Toto experimentální vozidlo je výsledkem dvou bakalářských prací studentů oboru Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě. Návštěvníci si mohli prohlédnout ukázky rozmanitého uplatnění elektrotechniky v dopravě, seznámili se s výukou a exkurzemi našich studentů nebo si zasoutěžili v počítačové hře Rozjeď si svou lokomotivu,“ doplnila k programu Dopravní fakulty Jana Pernera její proděkanka pro pedagogickou činnost Ing. Michaela Ledvinová, Ph.D.

Ing. Lucie Růžičková
Oddělení pro ekonomiku a provoz FEI


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět