Zájmové kroužky pokračují, s roboty si hrají i žáci základní školy

18. 10. 2016

Kroužek robotiky určený pro žáky Základní školy Polabiny I má svou dlouhodobou tradici. Započala před několika lety díky projektu Brána vědě/ní otevřená. Tehdy Fakulta elektrotechniky a informatiky tento kroužek spustila a u jeho realizace vydržela dodnes. Díky ní mají žáci k dispozici velkou řadu stavebnic, na nichž se každý týden seznamují s fyzikálními jevy a zákony.

Letos v září se kroužek robotiky otevřel malým zájemcům již počtvrté v řadě. „Do kroužku robotiky se přihlásilo 19 žáků od druhé do sedmé třídy. Opět budou pracovat se stavebnicemi Oeco Energy od Fischertechnik. Šikovnější žáci a ti, kteří kroužek navštěvovali v minulých letech, se budou moci pustit do stavby modelů pokročilejších stavebnic. Vyzkoušejí si složité kuličko-dráhy, pneumatická zařízení či programovatelná vozítka a zařízení,“ doplnil Mgr. Karel Myška, současný vedoucí kroužku.

Kroužky nastartoval projekt BRAVO

Začátek zájmového kroužku robotiky je spjat s projektem BRAVO, kdy s jeho vedením ještě začal RNDr. David Žák, Ph.D., a Mgr. Karel Myška. Především žáci 2. stupně si v něm zkoušeli konstruovat a programovat roboty, aby ovládali základní principy, větvení i cykly, osvojili si práci s motory a senzory, vyzkoušeli si také konstrukci robotů dle vlastních námětů s využitím také rozšiřujících stavebnic.

V rámci pokračování projektu BRAVO, resp. BRAVO II, se vedení kroužku ujali Mgr. Jan Horálek a Mgr. Karel Myška. Do kroužku docházeli žáci 1. a 2. stupně a vyzkoušeli si sestavit řadu modelů ze stavebnic na demonstraci obnovitelných zdrojů energie, dynamiky, optických jevů, elektrických obvodů, pneumatických systémů s využitím rozšiřujících stavebnic pro světla a zvuky, sestavování různých překážkových drah pro kuličky a dalších možných modelů.

Stavebnice slouží žákům i nadále

Po ukončení obou projektů jsou stavebnice půjčovány žákům dál. A to za účelem demonstrování fyzikálních jevů při výuce. Pomáhají fakultě v systematické práci s žáky a prohlubování jejich zájmu zejména o technické obory. Kroužek zůstal ve vedení Mgr. Karla Myšky, který se nadaným žákům věnoval každý týden během školního roku. Žáci pracovali především se stavebnicemi, na nichž se učili, jak získat energii z obnovitelných zdrojů. Zkoušeli si například sestavit model vozidla se solárními panely, se solární dobíjecí stanicí a vyzkoušeli princip fungování přímo ve venkovních prostorách školy, model cyklisty či ruského kola se solárními panely, model eko-domu, při kterém současně využijí zapojení solární i větrné energie využitelné k provozu domu. Kromě toho lze žákům vysvětlit princip snížení nákladů na vytápění a elektrickou energii. Kroužek zakončila výstava sestavených modelů určená všem žákům a učitelům školy.

Doufejme, že žákům nadšení pro vědu a techniku zůstane a s šikovnými z nich se uvidíme na Fakultě elektrotechniky a informatiky v době jejich studia vysoké školy.

Ing. Lucie Růžičková
Oddělení pro ekonomiku a provoz FEI


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět