Diplom Dětské univerzity získala letos další třicítka dětí

11. 09. 2017

Stejně jako v předešlých letech také během letošních prázdnin pořádal Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s., spolu s Univerzitou Pardubice oblíbenou Dětskou univerzitu. Na náš příměstský dětský tábor se letos přihlásilo dalších třicet zvídavých dětí. Devatenáct z nich si vybralo náš prázdninový program poprvé a zbylých jedenáct navštívilo naši univerzitu opětovně. Je tak jasné, že netradiční program ze světa vědy baví děti znovu a znovu.

Věkové rozmezí „malých studentíků“ je stanoveno mezi 10 až 16 lety. Program začíná každý den v osm hodin ráno a končí kolem páté hodiny odpoledne. Během tohoto časoprostoru děti navštěvují jednotlivé fakulty, kde je pro ně přizpůsobený odborný program a odpoledne vyplňují hry, sportovní aktivity, případně další dobrodružství.

Netradiční aktivity na fakultách

Možná by někoho z vás, čtenářů univerzitního zpravodaje, mohlo napadnout, že „malí studentíci“ a univerzitní půda nejde dohromady – děti jsou malé, nesamostatné, nesoustředěné atd. Ale opak je pravdou! Pustíme-li se do malé ochutnávky letošního táborového ročníku, zjistíme, že např. na Fakultě chemicko-technologické si děti sami připravovaly Grammovo barvení, na Dopravní fakultě Jana Pernera si naživo zkoušely veškerá úskalí dnes velmi populárního tématu logistika. Na Fakultě zdravotnických studií nechyběla průprava hygienickým minimem a zásadami první pomoci. Jedno odpoledne si děti vyzkoušely praktický nácvik hasičských dovedností díky skupině dobrovolných hasičů. Fakulta ekonomicko-správní jim nabídla programování a luštění šifer. Fakulta elektrotechniky a informatiky zase poskytla interaktivní program ve světě počítačových her hraných po síti s nejedním úkolem, který byl na konci vyhodnocen a obodován. Při této práci bylo v učebně takové ticho, že by bylo slyšet spadnout špendlík na zem. Děti navštívily i Východočeské muzeum a absolvovaly animační programy ke dvěma výstavám.

Jsme správný tábor s vědou i zábavou

Jako je různorodý program, tak jsou různorodé i děti a je pochopitelné, že se nejde vždy zavděčit všem. Každý z nich se však v něčem našel. A v něčem jiném se naopak zase ztratil. Výsledek na konci toho všeho, ať už dne nebo týdne, byl však pozitivní. Děti nám dovedly říci, co se jim líbilo a proč, i to, co se jim nelíbilo a co by chtěly jinak. Organizátoři a vedoucí Dětské univerzity s těmito informacemi budou pracovat a vymyslí, jak příměstský tábor ještě vylepšit.

Moderní technologie jsou přirozenou součástí života dnešních dětí, vidíme, že i během dne žijí ve virtuální realitě. O to těžší je náš úkol je zaujmout a ukázat jim skrze putování po fakultách život a činnosti v reálném světě. I samotný odpolední program totiž umí udělat své. Zde nastupují komunikační a dovednostní hry, které děti baví, i když často bojují samy se sebou. Možná se nabízí otázka, zda to vše jde hladce. Ne, nejde, děti jsou děti a občas zlobí. Že jsme ale správný tábor, bez ohledu na přívlastek příměstský, potvrzuje skutečnost, že se děti musí za své zlobení vykoupit kliky nebo dřepy, což jim rozhodně neublíží a zároveň opět rozproudí jejich mozkové závity.

Chcete nám s táborem pomoct?

Když jsem začínal psát toto malé pojednání o příměstském táboře, přemýšlel jsem, jakým způsobem ho napsat. Zda podat holá fakta, čísla, statistiku. Zvítězila spíše vyprávěcí forma, sledující, jak to vše děláme, kam směřujeme a také, že nic nedáváme dětem zadarmo. Organizátoři a vedoucí příměstského tábora, jmenovitě Iva Svobodová, Jiří Nožička a Adam Vojtovič, děkují všem, kteří se jakkoli podíleli na programu nebo pro něj poskytli prostor a zázemí. Do budoucna jsme otevřeni všemu. Chcete-li se někdo k nám přidat, máte nápad, co by se dalo zařadit do programu, případně toužíte s námi hledat nové cesty pro děti, které jim ukážou, že se dá žít a zabavit mimo síť wifi, pojďte s námi. Víte, kde nás hledat.

Adam Vojtovič
vedoucí příměstského tábora Dětská univerzita


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět