Cesty za ztracenou jednotou. Do Pardubic opět přijel docent Erik Gilk

12. 01. 2017

Katedra literární kultury a slavistiky navázala před koncem roku 2016 na úspěch loňské přednášky, a tak znovu v předvánočním čase pozvala na akademickou půdu Univerzity Pardubice bohemistu Erika Gilka z Univerzity Palackého v Olomouci. Tentokrát promluvil o autorské poetice v díle Michala Ajvaze.

Členové katedry a studenti magisterského oboru Kulturní dějiny – Dějiny literární kultury vyslechli příspěvek ve středu 7. prosince 2016 ve Výukovém areálu Polabiny.

Rekapitulace Ajvazovy tvorby

Úvodem byly přiblíženy zásadní epizody v životě autora Michala Ajvaze a též jeho dosavadní tvorba – počínaje jeho vstupem do literárního života sbírkou básní Vražda v hotelu Intercontinental z roku 1989 a následně nesnadným zařazením spisovatele do generačního a žánrového kontextu, s přihlédnutím k teoretickým studiím Petra A. Bílka nebo Aleše Hamana. Ukotvení v proudu fantaskního realismu, vedle poeticky spřízněných autorů Jiřího Kratochvíla a Daniely Hodrové, první část prezentace ukončilo.

Četly se úryvky z knih

Druhá část přednášky byla věnována samotné problematice autorské poetiky; její jedinečné rysy a inspirace byly demonstrovány na konkrétních úryvcích z knih. Docent Gilk posluchačům představil mimo jiné Ajvazova bezejmenného protagonistu na pozadí motivického pátrání a hledání nebo důležitý prvek nepředvídatelnosti jako spouštěče příběhu ve specifickém čase v prozaickém díle Druhé město (1993). Exkurs do tvorby tohoto pozoruhodného autora uzavřela diskuse.

Kdo je docent Gilk?

Doc. Mgr. Erik Gilk, Ph.D., působí na katedře bohemistiky FF UP v Olomouci. Zaměřuje se především na literaturu první poloviny dvacátého století, současnou literaturu a literární kritiku. Autorsky vydal monografie zabývající se dílem Karla Poláčka a Ladislava Fukse, kritickou práci Literárně kritické praktikum a další. Aktuálně se jako řešitel grantu věnuje prozaické a dramatické práci Františka Langera.

Bc. Jiří Brzica
student 1. ročníku magisterského oboru Kulturní dějiny


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět