FESka participuje na mezinárodním projektu. Řeší praxe studentů

15. 12. 2017

Fakulta ekonomicko-správní řeší projekt ERDI (Empowering Regional Development and Innovations). Nedávno se proto sešla pracovní skupina, která měla za úkol specifikovat a do značné míry i připravit Moodle kurz pro praxi studentů v rámci předmětů „Innovation ekosystem a Environmental management“.

Cílem projektu ERDI je zvýšit míru praktických znalostí studentů univerzit, a tím zlepšit nejen jejich vlastní konkurenceschopnost na trhu práce, ale především v dlouhodobém horizontu konkurenceschopnost regionálních ekonomik. Projekt řeší konsorcium celkem 11 univerzit, firem a občanských institucí. Pracovní skupina se setkala ve dnech 20. až 23. listopadu letošního roku a účastnili se ho Ulla Asikainen, Jarmo Mäkelä, Sini-Tuuli Saaristo, Minna Rokkila, Kaija Saramäki, Jan Mandys, Rik de Vries a ještě další zástupci Karelia University of Applied Sciences.

Co vše potřebujeme k praxím?

Za klíčové téma můžeme považovat nastavení celého systému praxe studentů. V rámci praktických workshopů bylo diskutováno, co potřebují pro realizace praxe studenti, mentoři z praxe a zástupci univerzity. Důraz byl kladen na jednoduchost, srozumitelnost a praktičnost celého systému. Zvláštní pozornost věnovali diskutující tématu osobnostních kompetencí a jejich podpoře u studentů. Hledali jsme cesty, jak účelně propojit vybrané metody podpory soft skills a jednoduché sebediagnostiky do účelného celku v rámci kurzu.

Jaká je má role v pracovní skupině?

Studenti na začátku celého procesu projdou jednoduchou osobnostní diagnostikou. V průběhu kurzu si budou moci vyzkoušet, jaké je to definovat si svou roli v pracovním procesu v rámci organizace. Na základě dílčích zkušeností z probíhající stáže zjistí, jakou mohou mít roli v pracovní skupině, vyzkouší si jednoduché techniky v rámci videokonference na posílení individuálních dovedností a budou analyzovat posuny ve svém osobním směřování. Na závěr vedle samotného hodnocení absolvované praxe zhodnotí studenti svůj osobnostní posun. Dokáží definovat své silné a slabé stránky jako člena pracovního týmu.

Kurz se spustí v novém roce

V rámci workshopu byl Moodle kurz částečně připravován přímo na setkání. V tuto chvíli je třeba tento kurz naplnit domluvenými prostředky pro výuku. Po novém roce bude kurz již využíván studenty. V rámci workshopu proběhlo praktické cvičení osobnostních kompetencí přímo v přírodě. Vzhledem k tomu, že tou dobou panuje ve Finsku značná zima a napadl sníh, měli účastnicí možnost vyzkoušet náročnou situaci a nahlédnout do řešeného problému trochu jinou optikou.

Mgr. Jan Mandys, Ph.D.
Ústav správních a sociálních věd FES


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět