FESka se podílí na soutěži pro středoškoláky. Organizovala workshop o regionech

8. 12. 2017

Fakulta ekonomicko-správní participuje na soutěžním vzdělávacím projektu Akademie Mladých občanů, který je určen pro vybrané studenty středních škol z celé republiky. Spolu s dalšími institucemi je organizátorem 4. ročníku této soutěže, a tak středoškoláky přivítala také na své půdě. V pátek 24. listopadu pro ně zorganizovala workshop týkající se regionů v České republice.

Organizátory celé soutěže – Fakultu ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, Institut veřejné správy Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity, Institut politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a Mladé občany – totiž kromě spolupráce se středoškoláky spojuje i společné téma. Tím jsou různé roviny fungování municipalit, regionů i celé republiky. A právě to společně rozdělili do tří bloků: První úroveň projektu – Municipalita – byla zaměřena na fungování veřejné správy na obecní úrovni a hostitelem byl Institut veřejné správy Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity.

FESka chystala druhou úroveň

Druhou část projektu týkající se regionů v České republice obstarali právě akademičtí pracovníci pardubické Fakulty ekonomicko-správní a konala se v prostorách univerzitní auly. Akademičtí pracovníci připravili pro účastníky celodenní program složený ze série přednášek, workshopu i neformálních momentů, při kterých převládala uvolněná atmosféra a otevřená diskuse. Kromě fakultního týmu, který vedl Ing. Jan Fuka, Ph.D., z Ústavu správních a sociálních věd, který se na přípravě podílel, tuto akci svojí účastí podpořila i děkanka fakulty doc. Ing. Romana Provazníková, Ph.D., a dále proděkan pro vnější vztahy a rozvoj doc. Ing. Jiří Křupka, Ph.D., a proděkan pro studium a pedagogickou činnost Ing. Zdeněk Brodský, Ph.D. Třetí část – Republika – se konala v Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Závěrem je třeba zmínit, že nasazení a kvalita účastníků tohoto projektu byla pro všechny příjemným překvapením a že na finále, které se uskuteční v průběhu února 2018 opět ve spolupráci všech partnerských institucí, se již nyní těšíme.

Co je Akademie Mladých občanů?

Vzdělávací projekt, zkráceně AMOB, usiluje o zlepšení kritického smýšlení studentů, snaží se je motivovat k vyššímu zájmu o veřejné dění a nabízí jim možnost setkání se zajímavými osobnostmi. AMOB pod sebou sdružuje tři dílčí projekty – Municipalita, Region, Republika. Každý z nich se věnuje určité úrovni veřejného prostoru a dění v něm a pokrývá určitá témata. Tomu odpovídá také rozdělení tematických oblastí těchto tří projektů, přičemž Fakulta ekonomicko-správní se aktivně podílí zejména na projektu Region.

Ing. Jan Fuka, Ph.D.
Ústav správních a sociálních věd FES


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět